Utvalg med 16 tiltak for Forsvarets veteraner

Oppfølgingen av Forsvarets veteraner er mangelfull, mener Veteranforbundet SIOPS. En fersk utvalgsrapport peker på 16 konkrete tiltak for forbedring.

Saken oppdateres.

Veteranforbundet har selv nedsatt utvalget som har vært ledet av generalløytnant Robert Mood.

– For noen tar det tid å komme helt hjem. Andre kommer aldri helt hjem, og en del forstår dette først mange år senere, skriver Mood i forordet til rapporten som blir presentert på et seminar på Stortinget fredag.

Rapporten peker på at 9.170 soldater har tjenestegjort i Afghanistan siden 2002 eller er der fortsatt. I samme periode har Norge sendt soldater til over 40 andre operasjoner i en lang rekke land.

Av forskning på veteraner som har tjenestegjort etter 2002, trekker utvalget blant annet fram Forsvarets Afghanistan-undersøkelse fra 2012. Den viser at 6,2 prosent av veteranene har moderate eller alvorlige stressplager, at 7,3 prosent sliter med angst og 4 prosent med depresjon. Nesten 28 prosent har et alkoholforbruk som er risikofylt eller skadelig, ifølge undersøkelsen.

En rapport fra Riksrevisjonen i 2014 viser at 10,6 prosent av Afghanistan-veteranene mottok arbeidsavklaringspenger, sykepenger eller dagpenger. 15 prosent av veteranene fra Kosovo og Irak mottok de samme ytelsene.

– Utvalget mener at det må satses mer på veteraner og arbeidsliv for å sikre at veteraner ikke dimitteres til arbeidsledighet, påpeker Mood-rapporten.

Styrking av veterankompetansen i Nav og etablering av tilsvarende miljøer innen helse og familievern er blant de 16 tiltakene utvalgsrapporten tar til orde for.

Rapporten foreslår også at det forskes mer på veteraner, at alle skal tilhøre en avdeling ved hjemkomst, og at alle operative avdelinger skal ha et opplegg for mental trening.

Oppfølgingsbrev til alle veteraner to år etter endt tjeneste, krigsskadetillegg til ordningen med arbeidsavklaringspenger, egne kurs for alle som slutter, og oppsøkende hjelpe- og støttetilbud i helsetjenesten er andre tiltak.

I tillegg foreslår utvalget en jobbordning etter dansk modell, der veteraner gis fortrinnsrett til egnede offentlige stillinger, og private arbeidsgivere kompenseres ved ansettelse av en fysisk eller psykisk skadd veteran.

Generalsekretær Heidi Hovland Bergfald i Veteranforbundet SIOPS håper politikerne, Forsvaret og helsevesenet følger opp anbefalingene i rapporten.

– Det er viktig at de lytter til dem som har hatt militærstøvlene på, sier hun til NTB.

-Oppfølgingen fra Forsvarets side må ikke slutte når tjenestetiden er over, og sivilsamfunnet må styrke sitt arbeid i møte med veteranene. At helsevesenet etablerer et eget tilbud for veteraner etter modell av kompetansemiljøet i Nav, vil være en veldig god start, fortsetter Bergfald.

(©NTB)

På forsiden nå