Rødt kan ikke tallfeste skatteøkninger 

Rødt ønsker å øke skattene kraftig for å finansiere milliardreformer, men vet ikke hvor mye mer nordmenn flest må ut med hvis partiet får bestemme. 

Saken oppdateres.

– Samlet skattenivå må økes, slik at velferdsstaten kan videreutvikles, slår Rødt fast i utkastet til partiprogram foran helgens landsmøte.

På menyen står en brattere og mer progressiv skattestige som vrir beskatningen fra lave til høye inntekter, økt skatt på store formuer, arveavgift, skatt på finanstransaksjoner og økt selskapsskatt til 27 prosent.

Men noen tallfesting av skjerpelsene vil ikke partileder Bjørnar Moxnes begi seg ut på.

– Vi programfester ikke det, men vil vise det fram i vårt alternative statsbudsjett til høsten, sier han til NTB på partiets pressekonferanse torsdag.

– Prinsippet vårt er at de som har mest, skal bidra mest til fellesskapet, sier han.

I mars har Rødt en gjennomsnittlig oppslutning på målingene på 2,4 prosent, ifølge Poll of polls, og Moxnes har kurs mot stortingsplass til høsten.

I valgåret 2017 har Arbeiderpartiet varslet skatteøkninger på inntil 15 milliarder i neste periode, mens Høyre har varslet "moderate" skattekutt. Høyre/Frp-regjeringen har kuttet skattene med totalt 21 milliarder i denne perioden.

Men skatteøkninger må til hvis Rødt skal kunne komme i nærheten av å innfri sine løfter til velgerne. Partiet går til valg på gratis velferd uten egenandeler, å avvikle levealdersjusteringen innen pensjon, gratis barnehage og dobbel barnetrygd.

Reformene beløper seg til flere titalls milliarder. Gratis barnehage koster alene rundt 40 milliarder, mens dobbel barnetrygd har en prislapp på 15 milliarder kroner.

Moxnes peker imidlertid på at universelle velferdsordninger er det mest effektive grepet i kampen mot økte forskjeller.

I tillegg til økte skatter vil Rødt også hente penger ved å stanse det norske kampflykjøpet. Det har ifølge regjeringen en levetidskostnad, inkludert anskaffelsen, på 268 milliarder kroner.

Moxnes tror det er vilje til å betale mer skatt hvis pengene går til å styrke velferden.

– Vi ønsker ikke å øke det samlede skatte- og avgiftsnivået for vanlige inntekter, la oss si medianinntekten på omkring 450.000 kroner. For dem som har høye lønninger og ikke minst store formuer, ønsker vi å øke skatteinnsatsen, sier han.

– Folk som tjener 700-800.000 kroner i året tror jeg godt kan betale noe mer skatt til fellesskapet, hvis de vet at de får igjen bedre tjenester av bedre kvalitet.

Et annet tiltak som vil kunne bli dyrt for mange nordmenn med store boliglån, er forslaget om å innføre et tak på hvor mye boliggjeld som kan gi fradrag på skatten.

Rødt har vært med på å innføre eiendomsskatt i Oslo, og trolig blir det diskusjon på landsmøtet om hvorvidt partiet skal gå inn for en nasjonal eiendomsskatt.

Også abortgrenser, konstantstøtte, samfunnslønn og regler for arbeidsinnvandring vil trolig skape debatt.

(©NTB)

På forsiden nå