Ap mener regjeringen utsetter viktige prosjekter i transportplanen

Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsperson Eirik Sivertsen mener flere tidligere vedtatte prosjekter utsettes i Nasjonal transportplan.

Saken oppdateres.

Planen vil bli behandlet i Stortinget i løpet av våren, og Ap skal senere presentere sine alternativer.

– Transportplanen må legge til rette for klimakutt, satsing på tog og kollektivtrafikk, bedre fylkesveier, internettilgang i hele landet, og havn og farleder langs kysten. Så langt jeg kan se, svarer ikke denne planen godt nok på de utfordringene, sier Sivertsen.

Han synes ikke at regjeringen leverer godt nok når det gjelder satsing på kysten, med havnetiltak, fiskerihavner og godsoverføring til sjø.

Partiet mener også det må et krafttak til for å redusere forfallet på fylkesveiene slik fagetatene har foreslått.

Sivertsen peker på at regjeringen skriver at endringer i det budsjettmessige handlingsrommet framover vil kunne påvirke gjennomføringen av planen.

– Ap merker seg at regjeringen legger opp til å starte 43 store vei- og baneprosjekter i perioden og at kun 23 av disse er fullfinansiert, sier han.

(©NTB)

På forsiden nå