Fylkene består som fylker – kommunene kan få kollektivansvar

Kommunene skal overta ansvaret for tannhelse og kan få kollektivansvar om de vil. Fylkene, som skal bli regioner, skal fortsatt være fylker.

Kommunal minister Jan Tore Sanner gir kommunene nye oppgaver. Her med Høyres kommunalpolitiske talsmann, påtroppend fylkesmann for nye Trøndelag, Frank Jenssen. 

Saken oppdateres.

Det er noen av nyhetene i Regjeringens proposisjoner om kommune- og regionreform som presenteres onsdag.

Overføringen av ansvaret for tannhelsetilbudet for alle under 18 år fra fylkene til kommunene er en omfattende endring.

I 2014 var omsetningen i den fylkeskommunale tannhelsetjenesten på ca. 3 milliarder kroner, tilsammen ca. 3400 årsverk.

LES KOMMENTAREN: Passiv dødshjelp til fylkene

Her er den nye oppgaveoversikten til de nye kommunene:

Tannhelse: Overtar ansvaret for tannhelsetjenesten fra fylkeskommunene fra 2020.

Barnevern: Mer ansvar og oppgaver overføres fra staten. Tidligst fra 2020.

Kraftverk: Får ansvaret for konsesjonsbehandlingen.

Kollektivtransport. Til de største kommuner på visse vilkår, fra 2020.

Vigselsmyndighet. Overtar vigsler fra domstolene fra 2018.

Notarialforretninger. Foreslås fra 2020.

Svømmeanlegg. Godkjenningsmyndighet, fra 15. juni 2020.

Sosial boligpolitikk. Tilskudd til boligetablering og boligtilpasning, fra 2020.

Forurensning. Enkelte oppgaver fra 2020.

Fiskeforvaltning. Ansvaret for vilt- og innlandsfiskforvaltning, fra 2020.

DPS-sentrene: Forsøk med distriktspsykiatriske sentre (DPS).

VTA-ordningen: Forsøk varig tilrettelagt arbeid (VTA-ordningen).

– Vi ønsker sterke kommuner og levende lokaldemokrati der makt og ansvar ligger nær dem beslutningene angår. Derfor flytter vi flere oppgaver til kommunene, sa kommunalminister Jan Tore Sanner til Aftenposten onsdag.

Færre oppgaver for fylkene

Sanner avviser at han nå legger opp til å fjerne flest mulig oppgaver fra fylkeskommunene, slik at man senere helt kan fjerne mellomnivået mellom stat og kommune:

– Vi flytter oppgaver og ansvar til kommunene for å gi innbyggere og næringsliv bedre tjenester. Derfor flytter vi også nye oppgaver til fylkene, sier Sanner.

Fylkene ble allerede i 2001 fratatt ansvaret for sykehusene. Nå kan de bli fratatt tannhelsetjenesten, og deler av kollektivtransporten (i storbyene).

I proposisjonen vil imidlertid fylkeskommunen få noen nye oppgaver, bl.a.

Ansvar for kjøp av innenlandske flyruter.

Ansvar for tilskudd til private lufthavner.

Ansvar for statlige fiskerihavneanlegg.

Tilskuddsmidler til landbruk og kultur.

Flere frilufts- og kulturminneoppgaver.

Fylkene har fra før ansvar for bl.a. videregående skole, fylkesveiene, skoleskyss, trafikksikkerhetsarbeid, fylkesbibliotek.

Kommunalminsiter Jan Tore Sanner opplyser også at Regjeringen har bestemt at man vil fortsette å bruke ordet fylke om de nye regionene.

– Vi vil beholde navnet fylker. Det er et godt navn, sier Sanner.

Det er ikke bare bare et godt navn, det er også slik man slipper man også unna et omfattende arbeid for å endre fylke til region i lovtekster.

På forsiden nå