Veidirektøren: – Sterk transportplan for veisektoren

Veidirektør Terje Moe Gustavsen er meget godt fornøyd med Nasjonal transportplan som ble lagt fram onsdag.

Saken oppdateres.

Han viser blant annet til at det ligger an til en videre vekst i aktivitetsnivået for Statens vegvesen med oppstart av 25 veiprosjekter i første del av planen. Prosjektene har en foreløpig kostnadsramme på 100 milliarder kroner.

Planen innebærer enda sterkere vekst på miljøvennlig transport i byområdene med betydelig økt statlig medvirkning, påpeker Gustavsen.

I snitt skal bevilgninger til vedlikehold øke noe fra dagens nivå. Hovedtyngden av økningene kommer i årene etter 2024. Utbedring av tunneler tar fortsatt en stor del av bevilgningene til fornying de nærmeste årene.

(©NTB)

På forsiden nå