Finner du en bjørnebæsj i påsken – få den analysert!

Bæsj, spor og observasjoner av store rovdyr er så interessant at Statens naturoppsyn ber deg om å melde fra, enten med en app eller på internett.

Saken oppdateres.

23.000 personer er allerede registrert i rapportsystemet Skandobs, men Statens naturoppsyn (SNO) vil ha flere brukere. Det de ønsker er synsobservasjoner av de store rovdyrene, men også spor og andre sportegn som de har etterlatt seg.

– Og finner du en bæsj som du mistenker er fra ulv, jerv, eller brunbjørn, så kan du levere den inn til den lokale rovviltkontakten i SNO for DNA-analyse, skriver Rovdata.

– Mange bruker fridagene i påsken til å oppholde seg i naturen. Det øker sjansene for å se spor etter de store rovdyrene. Vi håper derfor at publikum i påsken vil bidra til overvåkingen av de store rovdyrene. Dette kan man gjøre ved å melde fra om observasjoner via Skandobs eller ved å ringe direkte til SNO. Vi bruker kvalitetssikret informasjon til å kartlegge og overvåke rovdyrbestandene i Norge, sier leder Jonas Kindberg i Rovdata.

18.000 av dem som er registrert med Skandobs-bruker, har lastet ned appen som gjør at man kan melde fra der og da, nesten uansett hvor man er.

Observasjonene er viktige for overvåkingen og bestandstall. I Norge blir observasjoner av ulv, familiegrupper av gaupe og jervehi fulgt opp i felt av SNO. I Sverige, der det er klart flest brukere og observasjoner, utføres feltkontrollene av länsstyrelsene.

(©NTB)

På forsiden nå