Ap-landsmøte:

Ap-forslag om å begrense midlertidighet for unge asylsøker

Situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere kunne blitt et nederlag for partiledelsen på Aps landsmøte. Men nå har de blitt enige om en slags mellomløsning.

Litt fornøyd: - Vi gjerne sett at vi hadde kommet lengre, med en lovendring og et skikkelig bedring for de sårbare barna, sier Renate Tårnes. 

Saken oppdateres.

Lørdag morgen er det klart at begge sider har beveget seg i saken, og nå stiller seg bak forslaget som foreligger fra Aps redaksjonskomité.

Generalsekretær Renate Tårnes i AUF kommenterer til Adresseavisen:

- AUF synes det er bra at Arbeiderpartiet nå endrer praksis for midlertidigheten, og gir et tydelig signal til Høyre og FrP-regjeringen at de ikke kan bruke sin makt til å sette livene til disse ungdommene på vent, mener Tårnes.

Litt skuffet AUF

Likevel er ikke Tårnes hundre prosent fornøyd. AUF er blant dem som håpet at Ap skulle bevege seg enda lengre:

- Vi gjerne sett at vi hadde kommet lengre, med en lovendring og et skikkelig bedring for de sårbare barna, sier Tårnes.

AUF-leder i Sør-Trøndelag legger heller ikke skjul på at de hadde håpet på en lovendring.

- Men jeg er glad for at Ap går for en praksisendring. Vi kommer nå til å jobbe for å opprettholde forslaget om foreldelsesfrist for statsborgerskap og prøve å vinne denne i salen. Høyre og FrP har gått bort fra forliket og tatt seg frihet til å fjerne rettferdigheten i asylpolitikken, det er ikke holdbart, sier Julie Indstad Hole.

Julie Indstad Hole, AUF-topp fra Sør-Trøndelag.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Praksisendring

Resultatet av behandlingen i Aps redaksjonskomité er at det ikke foreslås noen lov- eller regelendring, men at dagens regler vil bli praktisert på en annerledes måte, melder NTB.

Forslaget som landsmøtet nå skal ta stilling til senere lørdag, er i tråd med partileder Jonas Gahr Støres klare oppfordring fredag om ikke å endre regelverket.

- Begge sider beveget seg for å komme i mål, og det har blitt jobbet hele natten med å finne en god løsning. Vi mener vedtaket vi nå går for, ble veldig godt, sier Roger Valhammer, leder i Arbeiderpartiet i Bergen, til NTB.

- Det er en stor seier for oss at vi nå er tydelige på at bruken av midlertidig opphold for barn uten foreldre i Norge skal begrenses, legger han til.

Uro rundt unge asylsøkeres situasjon på norske mottak er bakteppet for mange Ap-delegaters bekymring.

Sårbarhet

I forslaget heter det at det innenfor dagens lovgiving er «behov for å endre praksis i behandlingen av søknader om opphold fra mindreårige slik at midlertidighet begrenses for denne gruppen».

Videre heter det at det i behandlingen av søknader om opphold fra denne gruppen, «inngår en vurdering av sårbarhetskriterier» som skal legges til grunn i forvaltningens behandling.

- Vi er spesielt fornøyde med at vi nå skal innføre sårbarhetskriterier som skal legges til grunn når søknaden behandles. Dette vil i stor grad erstatte og kompensere for at rimelighetsvilkår ikke gjennomføres, sier Valhammer.

Klar oppfordring

Både AUF, et knippe sentrale Ap-veteraner og en rekke fylkes- og lokallag har under landsmøtet tatt til orde for å gjøre noe med situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere i Norge.

Men Støre kom med en tydelig melding da han gikk på talerstolen fredag ettermiddag. Ungdommene skal få en oppfølging i tråd med våre internasjonale forpliktelser og de verdier Norge står for. Men han understreket:

- Jeg mener samtidig at vi ikke skal gå inn og endre lover og regelverk nå som sender signaler om at den norske politikken er i endring. For det bør den nemlig ikke være.

- Må ikke endre spillereglene

Under Ap-landsmøtet i 2015 tok Støre fra talerstolen til orde for at Norge burde ta imot 10.000 syriske flyktninger, 5.000 i 2015 og det samme antallet året etter.

Støre ble i ettertid sterkt kritisert av Høyre/Frp-regjeringen for å ha sendt et uheldig signal om liberalisering av norsk asyl- og innvandringspolitikk.

Nå tar han selv til orde for at innstrammingen fra asylforliket bør bestå, og begrunner dette med at spillereglene ikke må endres.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå