Frp kan snu om kommunetvang

Krav om frivillighet ved sammenslåinger vil bremse reformtempoet i kommunene, mener Frp-nestleder Per Sandberg. Landsmøtet tar stilling til saken senere i dag.

Saken oppdateres.

Et mindretall i Frps landsstyre vil ha inn en formulering i det nye handlingsprogrammet om at kommunesammenslåinger kun skal skje ved frivillighet.

– Det vil bety at det vil ta tid før vi får på plass en framtidsrettet kommunestruktur, fastslo Sandberg da han på vegne av redaksjonskomiteen la fram innstillingen til nytt prinsipp- og handlingsprogram under landsmøtet på Gardermoen lørdag.

Frps kommunalpolitiske talsperson Helge André Njåstad har flere ganger beskyldt Ap for vingling når det gjelder kommunereformen. Beskyldningene kan bli sendt i retur dersom Frps landsmøte legger om kursen.

Forrige helg slo KrFs landsmøte fast at kommunesammenslåinger kun skal skje ved frivillighet. I øyeblikket er det dermed bare de to regjeringspartiene og Venstre som åpner for at sammenslåing i bestemte tilfeller kan skje mot en eller flere kommuners uttrykte vilje. Skulle Frp snu, er det med andre ord ikke lenger flertall på Stortinget for dette synet.

Stortingsrepresentant Roy Steffensen fra Rogaland var først ute i debatten om det nye handlingsprogrammet. Han mener det er misforstått å framstille diskusjonen om kommunetvang som en mulig snuoperasjon.

– Dissensen handler altså om vi skal gå i gang med en versjon 2.0 av kommunereformen, og om den skal være en tvangsreform eller ikke, sa han.

Steffensen fastslo at det fortsatt bør være opp til Stortinget å ta de endelige avgjørelsene i regjeringens kommunereform, men at framtidige sammenslåinger utover denne kun skal skje ved frivillighet.

Det er i alt åtte dissenser til handlingsprogrammet. Blant annet ønsker et flertall i landsstyret å forby rituell omskjæring av gutter, mens et mindretall vil fjerne denne formuleringen.

– Som representant for den jødiske staten og på bakgrunn av prinsippet om religionsfrihet, vil jeg slå fast at dette ikke er en god idé, sa Israels ambassadør Raphael Schutz til NTB fredag.

Dissenser er det også om surrogati, nedleggelse av Politidirektoratet, økt lagringstid av IP-adresser, dobbelt statsborgerskap og høyere flaskepant. Sandberg sa fra talerstolen at det jobbes med ulike kompromisser i redaksjonskomiteen når det gjelder de ulike dissensene som er til behandling. Voteringen innledes etter planen klokken 17 lørdag.

(©NTB)

På forsiden nå