Kreft vanligste dødsårsak før 70 år

Kreft er den vanligste dødsårsaken blant befolkningen under 70 år. I eldre aldersgrupper dør flest av hjerte- og karsykdom, viser en ny rapport.

Saken oppdateres.

Det er Senter for sykdomsbyrde ved Folkehelseinstituttet som har kommet med rapporten.

60 prosent av alle dødsfall skjer etter fylte 80 år. Rundt 16 prosent skjer mellom 70 og 80 år, mens rundt 23 prosent av dødsfallene skjer i befolkningen under 70 år, ifølge rapporten.

– Blant dem som dør før fylte 70 år, er kreft den største dødsårsaken. Hjerte- og karsykdom er den viktigste etter 70 år, sier seniorforsker Ann Kristin Knudsen ved Senter for sykdomsbyrde.

De tre vanligste dødsårsakene sett under ett er hjerte- og karsykdom, kreft og nevrologiske sykdommer (i hovedsak demens). 71 prosent av alle dødsfall i Norge skyldes disse tre dødsårsakene.

De fem største enkeltårsakene til dødsfall i Norge er:

* Iskemisk hjertesykdom (i hovedsak hjerteinfarkt)

* Demens

* Karsykdom i hjernen (hjerneslag)

* Kols

* Lungekreft

– De fire første rammer i høy alder, mens nær halvparten av lungekreftdødsfallene skjer før fylte 70 år. Både blant kvinner og menn er lungekreft nå den vanligste årsaken til kreftdød før fylte 70 år, sier Knudsen.

Høyt blodtrykk, usunt kosthold og røyking er de tre risikofaktorene som er mulig å påvirke, som fører til flest dødsfall. De utgjør til sammen rundt 50 prosent av dødeligheten i Norge, ifølge rapporten.

(©NTB)

På forsiden nå