Forsker anbefaler stans av sivil trafikk under militærøvelser

Statens vegvesen må ta mer styring under øvelsene, mener forsker ved Transportøkonomisk institutt, Per Andreas Langeland.

Saken oppdateres.

Langeland har evaluert trafikksikkerheten under militærøvelsen Joint Viking i år, og mener Statens vegvesen må ta mer styring under øvelser langs veinettet, skriver NRK.

Les også: Moren ber Forsvaret ta lærdom av ulykken

– Forsvaret har dispensasjon på mange punkter fra det sivile regelverket, men jeg mener veimyndighetene må gå tøffere inn for å ha kontroll når de skal slippe inn sivil trafikk. I stridssoner bør det ikke være sivil trafikk, i det minste bør det være kolonnekjøring, sier Langeland til nettstedet Forsvarets forum.

Til det samme nettstedet sier oberst Elisabeth Michelsen, sjef for logistikkavdelinga i Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) at de vil vurdere kolonnekjøring i den kommende NATO-øvelsen, Trident Juncture, der 35 000 soldater fra inntil 30 nasjoner skal delta.

– Vi tar med oss erfaringene fra Joint Viking, og skal lage en avtale mellom FOH og veivesenet. Det blir fortsatt en runde rundt dette med dispensasjoner for at Forsvaret skal kunne øve og sivile samtidig bevege seg. Eventuell kolonnekjøring må vurderes hvis det skulle bli nødvendig, sier hun.

I en gjennomgang gjort av NRK tidligere i vinter, kom det fram at det siden 2014 har vært 100 ulykker under militærøvelser der militære kjøretøy har vært involvert i Norge. Under NATO-øvelsen Cold Response i Trøndelag i mars 2016, omkom en fører av en personbil i en kollisjon med en stridsvogn.

Les også: Gigantøvelse er Forsvarets hodepine

På forsiden nå