Bispedømmerådet har fem kandidater til biskop i Oslo

Sturla Johan Stålsett er blant de fem Oslo bispedømmeråd nominerer til biskopvalget i Oslo. I september blir det klart hvem som får den profilerte jobben.

Saken oppdateres.

Av kandidatene er det bare Kåre Rune Hauge (58) som sier nei til å vie homofile, men han har sagt han vil ordinere prester som lever i likekjønnet ekteskap. Valget av kandidater reflekterer at det er ulike meninger i Oslo bispedømmeråd, forklarer rådsleder Gard Sandaker-Nielsen.

– Vi har falt ned på fem ulike kandidater som også har noe ulike teologiske profiler, sier han til NTB.

Han mener de representerer et bredt spenn i bakgrunn og profil og på ulike måter vil kunne fylle rollen som biskop.

Kirkemøtet vedtok tidligere i år at det skal være lov å ha ulike syn på saken om likekjønnet ekteskap. Det ble samtidig vedtatt en ny ekteskapsliturgi og at homofile skal kunne gifte seg i alle kirker i landet.

Sandaker-Nielsen leder også Åpen folkekirke, som kjempet gjennom en endring i kirkens syn på ekteskapet.

– Ingen blir vel overrasket over at jeg mener at Den norske kirke skal utvikle seg videre som en progressiv kirke som vier og anerkjenner homofile og lesbiske fullt ut. Men jeg må også respektere både at det er folk som er uenig med meg og deres plass i kirken, fortsetter han.

Av kandidatene er Stålsett (53), tidligere generalsekretær i Kirkens Bymisjon, den mest profilerte. Han har imidlertid lite erfaring fra lokalt menighetsarbeid. De andre kandidatene er domprost Anne-May Grasaas (61), Marit Halvorsen Hougsnæs (57), som er direktør for Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter, og Kari Veiteberg, bymisjonsprest på Tøyen.

Nåværende Oslo-biskop Ole Christian Kvarme kunngjorde i januar at han ønsket å slutte etter tolv år i tjeneste i Oslo. Kvarme overtok i sin tid etter Gunnar Stålsett, som er far til Sturla Stålsett.

Den som tilsettes vil også være biskop for Asker og Bærum.

Det blir nå holdt valg fram til 24. august. Stemmeberettigede er menighetsråd, ansatte og prester i Oslo bispedømme, alle landets biskoper og proster, samt professorer ved de teologiske fakultetene. Til slutt er det Kirkerådet som i september skal velge blant de tre som får flest stemmer i valget.

Harald Hegstad, nestleder i Kirkerådet, opplyser at rådet ikke er bundet til å peke ut den som får flest stemmer.

– Vi skal foreta en selvstendig vurdering hvor avstemningsresultatet veier tungt. Men vi må også vurdere helheten i bispekollegiet, sier han til NTB.

I mars ble den konservative Ivar Braut vigslet til biskop i Stavanger. Han vil ikke vie likekjønnede par. Hvorvidt det åpner for en mer liberal biskop i Oslo, vil ikke Sandaker-Nielsen mene noe om.

– Det henger jo ikke nødvendigvis sammen. Vi skal jo gi hvert bispedømme den biskopen som er best for dem, sier han.

Oslo bispedømme mottok forslag på 69 personer til å overta etter Kvarme. Den som fikk flest stemmer var Olav Fykse Tveit, generalsekretæren i Kirkenes Verdensråd, som ble foreslått 37 ganger, ifølge Vårt Land.

Men Fykse Tveit er ikke på listen som fredag ble presentert av bispedømmerådet, noe som skyldes at han har sagt nei til å bli nominert.

Den grunnleggende forutsetningen for å kunne bli bispenominert, er at man er ordinert prest i Den norske kirke. Kirkerådet avgjør spørsmålet 13. og 14. september.

13. juni avgjør Kirkerådet hvem som blir ny biskop i Nidaros.

(©NTB)

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå