Cappelens forsvarere: En hån mot Politi-Norge

Påstanden om 18 års fengsel for hasjbaron Gjermund Cappelen er en hån mot politiets arbeid og fullstendig skivebom, mener hans forsvarere. 

Saken oppdateres.

Som ventet gikk forsvarerne Benedict de Vibe og Kaja de Vibe Malling hardt ut for å få ned straffen for sin klient da det mandag var deres tur til å prosedere i Oslo tingrett.

Gjermund Cappelen er sammen med tidligere polititopp Eirik Jensen tiltalt for grov korrupsjon og innførsel av tonnevis med hasj i norgeshistoriens største narkotikarettssak.

Fredag la påtalemyndigheten ned påstand om 21 års fengsel for Jensen og 18 års fengsel for Cappelen, inkludert tre års strafferabatt.

– Dette er en hån mot norsk politi og de som arbeider med å avdekke alvorlig kriminalitet. Politiet kan ikke lenger regne med at folk vil samarbeide når gevinsten blir så liten, raser de Vibe.

Forsvarerne mener at rundt 11 år er en passende straff for Cappelen.

Overfor NTB utdyper de Vibe dette med at dersom Cappelen ikke hadde fortalt politiet alt han visste, ville han trolig ikke blitt tiltalt for verken korrupsjon eller innførsel av hasj, kun for hasjomsetningen som politiet i Asker og Bærum har avdekket, og som kunne ha gitt rundt 14 års fengsel, ifølge de Vibe.

Cappelens tilståelse har dermed i realiteten ført til strengere straff, hevder advokaten. I retten viste forsvarerne til at Høyesterett i andre narkotikasaker har gitt opptil 50 prosent strafferabatt for tilståelser.

Selv ble Cappelen veldig overrasket og skuffet over påstanden, ifølge de Vibe.

Det finnes få rene beviser i saken, men før helgen gjennomgikk aktor Kristine Schilling tidslinjene i saken. Ifølge påtalemyndigheten viser disse et klart mønster der Jensen ga beskjed om at kysten var klar, før store hasjinnførsler kom inn og Jensen deretter maste om penger.

Det finnes ingen annen logisk forklaring på tekstmeldingene og forholdet mellom dem, hevdet Schilling.

I tillegg har Jensen beviselig fått en Tag Heuer-klokke av Cappelen.

I retten framholdt Cappelens forsvarere at det er hans forklaring som er utgangspunktet for hele saken.

– Hva hadde skjedd om politiet skulle forsøkt å bygge en sak uten denne forklaringen, spurte Malling i retten. Hun mener også Jensens forklaring om at Cappelen var hans beste informant, må virke i formildende retning.

– Man kan jo spørre seg hvor mange det er som sitter der ute og lurer på om Cappelen har blåst dem. Vi mener det ligger en reell fare i at Cappelen kan bli utsatt for represalier, sa Malling.

De Vibe gikk også inn på spørsmålet om hvorfor Cappelen har snakket Eirik Jensen inn i saken. Det kan være flere grunner, framholdt han. Blant annet kan Cappelen ha håpet å få amnesti.

– Men det kan være så enkelt at han forteller en historie som er sann. Han ønsket å gjøre opp og legge ting bak seg, sa de Vibe.

Han er imidlertid ikke enig i aktors beskrivelse av at Cappelen var sjefen til Eirik Jensen.

– Det var en symbiotisk avhengighet mellom to likestilte personer. De likte hverandre, begge hadde sans for klokker, reiser og smykker, slo de Vibe fast.

Selv satt Eirik Jensen og vippet som vanlig på stolen under prosedyren. Men da han på slutten av dagen fikk en rose av en ukjent støttespiller, sprakk ansiktet opp i et smil.

Tirsdag skal hans forsvarere John Christian Elden og Arild Holden holde sin prosedyre.


(©NTB)

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå