Justisministeren trosser rådene og foreslår økt maksimumsstraff

Regjeringen vil fjerne «kvantumsrabatten» som ofte slår inn når forbrytere skal dømmes for flere lovbrudd, og foreslår samtidig å øke maksstraffen med fem år.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) modererer seg noe, men beholder forslaget som skal komme kvantumsrabatten som inntrer når en lovbryter dømmes for flere forhold til livs.   Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Saken oppdateres.

– Grove integritetskrenkelser har betydelige skadevirkninger for fornærmede, pårørende og samfunnet. Forslaget er et uttrykk for at samfunnet ser svært alvorlig på slik kriminalitet, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

Skjerpelsen skal bare gjelde for grove volds- og seksualforbrytelsene, drap, svært grov vold, voldtekt og alvorlige seksuelle overgrep mot barn, understreker han. I selve forslaget heter det seg at den øvre strafferammen skal heves til 26 år dersom to eller flere av lovbruddene har en strafferamme på 15 år eller mer.

Amundsen viser til voldtektssakene mot Julio Kopseng, hvor den tidligere TV-danseren ble dømt til lovens maksimumsstraff på 21 års forvaring for voldtekt og overgrep mot 19 kvinner, ifølge TV 2. Med Amundsens ønskede ordning vil man kan kunne legge sammen straffene for hver enkelt forbrytelse og komme opp i et nytt maksimumsnivå – 26 år, ifølge forslaget.

Amundsen ville egentlig ha 30 års fengsel som ny maksimumsstraff – 40 år for de alvorligste saken, som folkemord – men fikk så kraftig motbør i høringsrunden, fra så mange instanser, at han åpenbart har moderert forslaget noe.

Intensjonen om å komme «kvantumsrabatten» til livs i det er beholdt, men den nye, ordinære maksstraffen er noe lavere enn opprinnelig foreslått og forslaget om 40 år for de verste forbrytelsene er droppet helt og holdent.

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå