Fem millioner til NTNU for å samarbeide med skolene

Kunnskapsdepartementet vil ha mer samarbeid mellom skoler og lærerutdanning. NTNU får fem millioner kroner for å arbeide med dette.

Vil ha bedre samarbeide med skolene: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (i midten) vil ha bedre samarbeide mellom grunnskolelærerutdanningene og skolene. Han trekker fra universitetsskolene i Trondheim som en god standard. Her sitter han mellom NTNU-rektor Gunnar Bovim (t.v.) som får fem millioner til denne strategien og rektor Bjørn Olsen ved Nord universitet som får 3,5 millioner. 

Saken oppdateres.

Totalt setter regjeringen av 44,5 millioner kroner til utvikling av bedre samarbeid mellom skoler og grunnskoleutdanninger. Dette er en del av en ny strategi for kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene. Kunnskapsministeren ønsker seg bedre samarbeid mellom skole og lærerutdanning og barnehage og barnehagelærerutdanning.

- Vi vil bygge videre på universitetsskolene NTNU har samarbeidet med i Trondheim, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). NTNU-rektor Gunnar Bovim har tidligere kalt universitetsskolene i Trondheim for laboratorium for læring. Charlottenlund videregående skole og Charlottenlund ungdomsskole var de to første universitetsskolene i Trondheim og åpnet høsten 2015. I februar i år ble ordningen utvidet med Saupstad og Kolstad.

LES OGSÅ: Gunnar Bovim vil ha en doktorgrad på hvert klasserom

- Universitetsskolene er en ny standard

- NTNU har vært flinke og har med universitetsskolene laget en ny standard for lærerutdanningen der de samme personene både er lærere i klasserommet og i tillegg driver med skoleforskning og skoleutvikling, fortsetter kunnskapsministeren.

Den nye strategien skal gi bedre samarbeid mellom skoler og lærerutdanninger, barnehager og barnehagelærerutdanninger. Pengene skal gå til utvikling av parternskap i grunnskolelærerutdanningen i 2017. Den statlige pengesummen på 44,5 millioner kroner blir fordelt på 13 universitet og høyskoler med grunnskolelærerutdanning i forbindelse med at utdanningen blir femårig fra og med høsten. Fordelingen skjer etter antall lærerstudenter i 2016, og antall campus med grunnskolelærerutdanning. NTNU får fem millioner og Nord universitet får nesten 3,5 millioner.

LES OGSÅ: Charlottenlund-skoler blir skolelaboratorier

Overgang fra studier til klasserommet

- Det er alltid en overgang å gå fra studier til arbeidsliv, og regjeringen vil gjøre denne overgangen lettere. Det vil vi gjøre ved at studentene får mer praksis i skoler og i barnehager som er ekstra gode på å ta imot, veilede og legge til rette for studenter, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

I tillegg vil kunnskapsdepartementet lage en nasjonal møteplass for lærere, lærerutdannere og skoleeiere, altså kommunene.

- For mange skoleeiere vet for lite om hva som skjer i lærerutdanningen, sier kunnskapsministeren.

LES OGSÅ: Kan bli landets første universitetsskole

- Målet er bedre skole

Målet med strategien er ifølge kunnskapsministeren bedre lærere ut i skolen som igjen vil bety en bedre skole for elevene.

- For å bidra styrker regjeringen blant annet programforskningen i Forskningsrådet som er knyttet til lærerutdanningene. Vi innfører også en innovasjonsordning hvor barnehager, skoler, kommuner og fylkeskommuner kan søke om penger til å prøve ut og evaluere virkningen av nye tiltak, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

På forsiden nå