Vil angripe palmeoljen fra ny kant

Ikke er det lov å forby den. Trolig er det heller ikke lov til å nekte offentlige innkjøp av den. Nå vil flertallet på Stortinget prøve med ekstra avgifter for å stanse den omstridte palmeoljen.

Kranglefanter: Det er ikke første gang Vidar Helgesen (H) og Heikki Eidsvoll Holmås (SV) er uenige. Her etter ulvedebatten i Stortinget i vår.  Foto: Larsen, Håkon Mosvold, NTB scanpix

Saken oppdateres.


Flertallet på Stortinget ber nå regjeringen finne ut om det er mulig å innføre ulik avgift på biodrivstoff med og uten palmeolje.

I forbindelse med enigheten om revidert statsbudsjett, viser stortingsflertallet til at palmeolje som inngår i drivstoffblandinger ofte ikke er produsert på en bærekraftig måte.

«Flertallet viser til viktigheten av at biodrivstoff faktisk fører til reduserte klimautslipp globalt.»

De ønsker derfor å redusere insentivene til å benytte biodrivstoff som ikke er bærekraftig. Stortingsflertallet fremmer derfor følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen utrede muligheten for differensiert avgift på biodrivstoff utenfor omsetningskravet med sikte på å fremme bærekraftig biodrivstoff. EØS-rettslige konsekvenser må utredes nærmere.»

Overrumplet

Regjeringen og regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet ble forrige onsdag overrumplet av en samlet opposisjon som ble enige om å forby biodrivstoff basert på palmeolje i all offentlig transport. Det skjedde uten at regjeringen eller regjeringspartiene ble konsultert eller varslet.

Saken ble diskutert i Stortinget fredag.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen og næringsminister Monica Mæland gikk derfor til det uvanlige skritt å skrive et brev til Stortingets energi- og miljøkomité. Her advarte de mot å gjøre et vedtak som kan stride mot EØS-avtalen og Norges internasjonale handelsforpliktelser.

Palmeolje øker klimautslipp

Det er ingen uenighet om at palmeolje er hovedårsaken til at stadig større deler av klodens regnskog forsvinner. Og at etterspørsel etter palmeolje dermed bidrar til økte utslipp av klimagasser.

Men regjeringen advarer altså mot problematiske, særnorske krav.

Vidar Helgesen sa på fredag at han heller vil arbeide for at indirekte arealbruksvirkninger blir en del av EUs bærekraftsregime:

– Jeg arbeider for å endre loven, ikke for å bryte loven, sa han i en intens replikkrunde med SVs Heikki Eidsvoll Holmås i Stortinget.

Stortingets finanskomité skal etter planen avgi innstilling om revidert nasjonalbudsjett 14. juni. 21. juni er det ventet at revidert nasjonalbudsjett skal debatteres i Stortinget.

Biodrivstoff

3. desember ble enigheten mellom regjeringspartiene og støttepartiene Venstre og KrF om statsbudsjettet for 2017 presentert for offentligheten. Sentralt i klimasatsingen står et omsetningskrav for biodrivstoff.

Stortinget har vedtatt nå at 20 prosent av alt drivstoff som brukes til veigående transport skal være biodrivstoff i 2020. I dag er kravet 7 prosent. Det skal være en gradvis økning.

Maksimalt 12 prosent skal være biodrivstoff produsert av vegetabilske oljer fra planter som raps, palmer og soya.

Avansert biodrivstoff produsert av avfall og rester fra treindustrien teller dobbelt i klimaregnskapet. Det skal derfor være minimum fire prosent avansert drivstoff. Dette teller da som åtte prosent, og summen blir 20 prosent.

På forsiden nå