Lundteigen: – Politisk beslutning å legge ned alarmsentral i Drammen

Det var Justisdepartementet og ikke POD som reelt besluttet å legge ned operasjonssentralen SAMLOK i Drammen. Det er Sps Per Olaf Lundteigen overbevist om. 

Saken oppdateres.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, hvor Lundteigen sitter, var innom saken på sitt møte tirsdag.

Senterparti-politikeren mener justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) i sitt svarbrev til komiteen feier all tvil til side om hvorvidt Politidirektoratet (POD) handlet på egen hånd eller på oppdrag fra Justisdepartementet da beslutningen om avvikling i Drammen ble tatt.

– Det er statsråden som har det reelle ansvaret for at operasjonssentralen ble forlatt, selv om POD formelt tok beslutningen, sier Lundteigen til NTB.

Kontrollkomiteen har krevd svar på hvilken rolle Amundsen spilte før den felles operasjonssentralen i Drammen ble besluttet avviklet.

Utover at det ble redegjort for justisministerens svar, skal ikke saken ha blitt ytterligere diskutert på tirsdagens møte.

Overordnet reises det, etter en rekke avsløringer i VG, spørsmål om POD trenerte eller aktivt motarbeidet Stortingets vedtak fra 2015 om å samlokalisere nødetatenes alarmsentraler.

Mer spesifikt vil komiteen vite mer om hva som lå bak beslutningen om å legge ned alarmsentralen i Drammen, som har hatt samlokalisering siden 2010, og i stedet etablere en ny sentral i Tønsberg, uten AMK.

Lundteigen viser til at det i bestillingen fra justiskomiteen på Stortinget ble krevd at målet var å samlokalisere «nødmeldingssentralene for brann og politi i samme bygg».

I sitt oppdragsbrev omdefinerte imidlertid Justisdepartementet dette til «vegg-i-vegg» i samme etasje.

– Så stor som den nye operasjonssentralen ble, ble det hevdet det ikke plass til den i den etasjen som er i politihuset i Drammen, konstaterer Lundteigen.

I sitt svarbrev advarer Amundsen også mot omkamp om hvor politiet skal ha administrasjonssted i Sør-Øst politidistrikt.

– En omkamp vil forsinke prosessen, føre til betydelige merutgifter og kunne svekke tjenestetilbudet, skriver han.

Sju ordførere i Buskerud, og fylkesordfører Roger Ryberg (Ap), har sendt brev til justisministeren hvor de krever at samlokalisert operasjonssentral bevares i Drammen.

Lundteigen beskriver beslutningen om å avvikle SAMLOK Drammen som vanvittig og tar gjerne omkamp etter valget.

– Det er trist og tragisk det som er i ferd med å skje. Men det kan rettes opp gjennom nye politiske vedtak til høsten, sier han.

(©NTB)

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå