Sp nedstemt om retten til kontantbetaling 

Sp fikk ikke Stortinget med på å be regjeringen om å sikre retten til å betale med kontanter. Men det er ingen fare for at kontantene fjernes, beroliger Frp. 

Saken oppdateres.

Bare Venstre og KrF sluttet opp om Senterpartiets forslag "Stortinget ber regjeringen sikre retten til å betale med kontanter". Finanskomiteens innstilling i saken ble avgitt onsdag ettermiddag.

Regjeringspartiene og flertallet skriver at folk selv har ansvaret for å ta saken til retten dersom de ikke får betale kontant.

– Dette viser at stortingsflertallet er ute av takt med vanlige folk, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Han mener folk flest verken har tid eller råd til å gå til rettssak for å få lov til å gjøre opp for seg på den måten de ønsker.

Saksordfører Roy Steffensen fra Fremskrittspartiet fremholder imidlertid at det i merknadene til innstillingen klart fremgår at kontanter ikke skal fjernes:

«Flertallet mener det ikke er aktuelt å fjerne kontanter som tvunget betalingsmiddel grunnet personvern og beredskapshensyn. Flertallet viser til at spørsmål om bankenes beredskap når det gjelder kontanter er til behandling i Finansdepartementet,» heter det.

Flere av Frps fylkeslag, blant annet Steffensens Rogaland, har gått til kamp for å bevare kontantene.

– Om kontanter avvikles fullstendig, vil det fra et personvernståsted være svært bekymringsfullt, sa han til NTB i februar.

Han har derfor sans for intensjonen bak Sps forslag, men legger til:

– Selve forslagene som de har fremmet, har vi valgt å ikke gå inn på, da vi mener det finnes et godt regelverk i dag som sørger for at norske forbrukere kan betale med kontanter.

Vedum mener imidlertid både Høyre og Frp ignorerer vedtak og tydelige signaler fra egne partiorganisasjoner om å verne om kontantene.

– Nok en gang viser regjeringen at den ikke lytter til vanlige folk – og nå lytter de tydeligvis ikke til sine egne folk heller, sier han.

Høyre vedtok på sitt landsmøte i vår at kontantene skal bevares. Det skjedde etter at partiets digitaliseringsutvalg i januar gikk inn for gradvis fram mot 2020 å fjerne butikkers plikt til å ta imot kontant betaling. Det var mot dette bakteppet Sp fremmet sitt forslag.

Men heller ikke sju andre Sp-forslag som inngikk i representantforslaget, blant annet om endringer i finansavtaleloven for å sikre forbrukernes rett til å foreta oppgjør med kontanter, fikk flertall i finanskomiteen.

(©NTB)

På forsiden nå