Ny instruks skal forenkle samarbeidet mellom politi og forsvar

Regjeringen forenkler og forkorter beslutningskjeden når politiet skal be om bistand fra Forsvaret.

Saken oppdateres.

– I den gamle ordningen var det en lang sløyfe i to departement og politiet og Forsvaret. Nå kan en politimester melde direkte fra om behov for bistand til Forsvarets hovedkommando, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

Samtidig gjør regjeringen det klart at det er politiet som skal ha ansvaret for operasjonen. Også ved bistand til maritim kontraterror er det politisjefen som anmoder om bistand og setter rammene for oppdraget. Forsvaret gis oppgaven med å lede og gjennomføre operasjonen.

– Forsvaret har ingen selvstendig initiativrett, sier Søreide.

Dermed har regjeringen overkjørt forslaget fra det såkalte Røksund-utvalget, hvor flertallet ønsket å gi Forsvaret initiativrett til å rykke ut mot terrorangrep til havs, på oljeplattformer, eller på skip i fart, skriver VG.

Den nye bistandsinstruksen er både forenklet og forkortet og skal sikre at beslutninger blir tatt hurtig. Nå skal alle beslutninger om anmodninger om og innvilgelse av bistand tas i etatene, men justisministeren eller forsvarsministeren har mulighet til å trekke i nødbremsen og stanse anmodningen.

– Vi skal alltid ha politisk kontroll med maktbruk mot befolkningen, understreker forsvarsministeren.

Regjeringen la samtidig fram forslag til en helt ny sikkerhetslov. Dagens sikkerhetslov ble utarbeidet i 1998 og trådte i kraft tre år senere. Den helt nye sikkerhetsloven som regjeringen nå foreslår, er ifølge statsminister Erna Solberg (H) mer moderne og favner bredere. Blant annet tar den mye hensyn til digitalisering og vår avhengighet av nettet.

– Forslaget til ny sikkerhetslov vil sørge for at vi har de nødvendige virkemidlene for å ivareta nasjonale sikkerhetsinteresser. Slik kan vi på en enda bedre måte forebygge aktiviteter som kan true vår sikkerhet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Loven tar også høyde for at det i dag er flere private virksomheter som har avgjørende betydning for grunnleggende nasjonale funksjoner, og legger til rette for at disse vil bli omfattet av lovens krav til sikkerhet.

– Den skal sikre mer effektivt forebyggende arbeid mot terror, spionasje og sabotasje, sier statsminister Erna Solberg (H).

Solberg sier beredskap mot terror er sammensatt og krever store ressurser og et godt samarbeid, noe ikke minst erfaringene fra 22. juli 2011 viser. Statsministeren legger til at hun har registrert at samarbeidet mellom Forsvaret og Politidirektoratet ser ut til å være forbedret.

– Jeg er glad forsvarssjefen og politidirektøren nå opplever samarbeidet som godt, sier hun.

Solberg understreker at arbeid med sikkerhet har vært blant regjeringens aller høyest prioriterte områder. Det vekker hoderysting i Arbeiderpartiet.

– Solberg snakker om gjennomføringskraft. De har hatt fire år på seg. Forslaget til ny sikkerhetslov kommer tre dager før Stortinget går fra hverandre, sier sikkerhetspolitisk talskvinne Anniken Huitfeldt.

(©NTB)

På forsiden nå