SSB: Arbeidsledigheten opp til 4,6 prosent

Det var 126.000 arbeidsledige i april, noe som utgjør 4,6 prosent av arbeidsstyrken. Samtidig faller sysselsettingsandelen, viser tall fra SSB.

Saken oppdateres.

Økningen på 0,3 prosentpoeng, eller 10.000 personer, er innenfor feilmarginen i arbeidskraftundersøkelsen (AKU) fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Ifølge AKU gikk det sesongjusterte tallet på sysselsatte opp med 13.000 personer fra januar til april, en økning som også er innenfor feilmarginen i AKU.

Samtidig øker befolkningen i aldersgruppen 15 til 74 år, og dermed har sysselsettingsprosenten gått ned fra 68,5 prosent i januar 2015 til 67 prosent i april 1017.

AKU-ledigheten er en av to mye brukte statistikker for måling av utviklingen i og nivået på arbeidsledigheten i Norge. Den viser en langt høyere arbeidsledighet enn Navs statistikker, som forteller hvor mange som har registrert seg som arbeidsledig hos Nav.

Analytikerne i DNB mener tallene neppe endrer Norges Banks vurdering av arbeidsmarkedet, som samlet sett er litt mer positivt enn i mars.

– Uansett kommer tallet for sent til å påvirke beslutningen i morgen, der vi tror på uendret styringsrente og litt høyere rentebane, sier makroøkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum lar seg ikke bekymre av tallene.

– Bakgrunnen for at ledigheten øker noe siste måned, er at det er flere som melder seg på i arbeidsmarkedet. Så må vi selvfølgelig ha i bakhodet at disse tallene kan være preget av tilfeldige variasjoner fra måned til måned, sier Dørum.

På forsiden nå