Regjeringen vil gi 135 millioner i året til TV-kanal

Regjeringen lyser ut avtalen TV 2 har i dag. En TV-kanal vil tilbys inntil 135 millioner i året fra staten, men må ha redaksjon minst 100 kilometer fra Oslo.

Saken oppdateres.

Kulturdepartementet lyser fredag ut ny avtale for kommersiell allmennkringkasting. Det er TV 2 som har lisensen for kommersiell allmennkringkasting i dag, men kanalen søkte ikke om ny lisens i august i fjor fordi det ikke fulgte med noen statsstøtte.

Siden den gang har Stortinget behandlet saken, og kommet fram til at det skal tilbys pengestøtte for å kompensere for merutgiftene kanalen påføres som følge av kravene som stilles.

I avtalen som lyses ut fredag, går det fram at staten vil kompensere for merkostnadene knyttet til oppdraget, og statens bidrag vil være inntil 135 millioner kroner per år i fem år. Totalt kan den kanalen som får avtalen, altså få 675 millioner kroner i løpet av avtaleperioden.

– Myndighetene har i en årrekke lagt til rette for kommersiell allmennkringkasting, men virkemidlene vi har brukt har vært utdaterte og har ikke lenger like stor verdi. Behovet er ikke noe mindre av den grunn. Vi trenger et mangfold av nyhetsmedier i hele landet, og vi trenger fortsatt et reelt alternativ til NRK, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

Departementet opplyser at søkere i utgangspunktet må ha en bred programprofil for å komme i betraktning. Det stilles krav om at norskspråklige programmer må utgjøre minst 50 prosent av sendetiden.

I tillegg er det krav om riksdekkende nyhetssendinger, norskspråklige programmer til barn og unge og norsk film- og TV-drama.

Den søkeren som har de beste planene for disse kravene, vil få tilbud om å inngå avtale med staten i fem år.

Tidligere var det krav om at den kommersielle allmennkringkasteren måtte ha hovedkontor i Bergen. Dette er det nå gått bort fra, men det stilles krav om at den som får den nye avtalen må ha sin hovedredaksjon og sentrale nyhetsredaksjon i Norge, og minst 100 kilometer fra Oslo.

Det er også en forutsetning at innholdet tilbys på én lineær TV-kanal, og at allmennkringkastingsinnholdet gjøres tilgjengelig på internett.

TV 2 er glade for at utlysningen nå er ute.

– Som vi hele tiden har vært tydelig på, har TV 2 et sterkt ønske om å være allmennkringkaster også fremover i tid. Nå har vi for noen timer siden mottatt et omfattende utlysningsunderlag som vi naturlig nok må bruke tid på å gå gjennom. Vi ber om forståelse for at dette selvsagt også er en sak som skal gjennom alle beslutningsorganer i TV 2, uttaler sjefredaktør og administrerende direktør Olav T. Sandnes i TV 2 til NTB.

Tidligere i juni skrev Dagens Næringsliv at Kulturdepartementet har hatt møter med både TV 2 og MTG før utlysningen.

MTG Norge omfatter kanalene TV 3, Viasat 4 og TV 6, samt P4-gruppens radiokanaler.

– Vi vil jo se om dette er noe som kan være interessant for oss. Nå må vi sette oss inn i utlysningen og kravene som stilles, sier MTG-sjef Morten Aas til NTB.

Muligheten for at Schibsted eller Amedia inngår i et samarbeid med andre aktører om en søknad er tidligere også nevnt.

(©NTB)

På forsiden nå