Staten enig med bøndene om ny jordbruksavtale

Staten ble mandag kveld enig med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om en ny jordbruksavtale.

Saken oppdateres.

Jordelingsforhandlingene startet 21. juni og partene har fordelt en ramme på 625 millioner kroner. I tillegg er det fordelt 130 millioner kroner fra kapitalen i Landbrukets utviklingsfond i 2018.

– Jeg er glad for at vi nå får på plass en jordbruksavtale som styrker grunnlaget for matproduksjon i hele landet. Jeg vil takke jordbruket for konstruktive forhandlinger, sier landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp).

Resultatet av forhandlingene er i tråd med føringene fra Stortingets behandling av jordbruksoppgjøret 16. juni.

– Vi har blant annet fått gjennomslag for å beholde målprisen for gris og det generelle beitetilskuddet. Omfordelingseffektene mellom produsentene er redusert, sier Bartnes.

Bondelaget og Småbrukarlaget brøt i vår forhandlingene med staten om jordbruksavtalen, men en enighet mellom Venstre og regjeringspartiene på Stortinget innebar at oppgjøret ble sendt tilbake med enkelte nye føringer. Den viktigste var at rammen for oppgjøret skulle økes fra statens opprinnelige tilbud på 410 millioner kroner til 625 millioner.

– Norges Bondelag brøt årets jordbruksforhandlinger fordi regjeringen ga oss et tilbud som ikke svarte på utfordringene i norsk landbruk. Stortinget har høynet rammem, men den er likevel for lav til at det er rom for nødvendige satsinger, sier Bartnes.


LES OGSÅ: Bondelaget blokkerer tre grossistlagre i Trondheim

På forsiden nå