PST: Fortsatt sannsynlig med terrorangrep i Norge

PST har siden begynnelsen av april vurdert det som sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge. Det mener de fortsatt.

PST mener fortsatt det er sannsynlig at det kan bli forsøkt gjennomført terrorangrep mot Norge. På bildet er PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland.  

Saken oppdateres.

– ISILs tilbakeslag i Syria og Irak har på ingen måte svekket organisasjonens intensjon om å gjennomføre terrorangrep i Vesten. ISIL og al-Qaida fortsetter å oppfordre sine tilhengere i Vesten til å gjennomføre angrep mot land de bor i, skriver Politiets sikkerhetstjeneste i en pressemelding tirsdag.

Bakgrunn: PST oppjusterer trusselnivået

Også i Norge er det ekstreme islamister, i og utenfor organiserte miljøer, som sympatiserer med ISIL eller al-Qaida, og som ser på Norge som en del av sitt fiendebilde, fremholder PST.

Sikkerhetstjenestens vurdering av trusselbildet gjøres ved bruk av ti sannsynlighetsord som spenner seg fra «Meget sannsynlig» til «Svært liten grunn til å forvente». Nivået trusselbildet nå vurderes til, «sannsynlig», ligger to nivåer under «Meget sannsynlig».

I sin vurdering skriver PST at de i løpet av det siste halve året har sett flere eksempler på radikalisering utenfor kjente nettverk og miljøer. De nye tilfellene er rapportert fra områder utfor de store byene og i miljøer PST mangler kunnskap om.

Samtidig påpekes det at de organiserte miljøene er nedadgående og framstår som svekket som følge av blant annet rettsprosesser og dødsfall.

Følg Adresseavisen på FacebookInstagram og Twitter

På forsiden nå