Seks av ti fullfører høyere utdanning

Bare seks av ti studenter som startet høyere utdanning i 2008, hadde fullført i løpet av åtte år. Studenter som har foreldre med høy utdanning, gjør det best.

Saken oppdateres.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser nemlig at blant studenter som har foreldre med lang høyere utdanning er det 78 prosent som har oppnådd en grad i løpet av åtte år.

Blant studenter med foreldre som kun har fullført vanlig grunnskole, var det 46 prosent som fullførte en grad. I denne gruppen finner man også den høyeste andelen studenter som ikke fullførte utdanningen.

Ser man alle de nye studentene under ett, uavhengig av foreldrenes utdanningsnivå, hadde 25 prosent oppnådd en høyere grad, melder SSB.

Norsk studentorganisasjon (NSO) mener at universiteter og høyskoler ikke gir studentene god nok faglig oppfølging til at de kan fullføre studiene. Noen få har startet med en faglig veileder, noe NSO er positive til.

– Det å ha en faglig veileder gjør det lettere for studenter å oppsøke faglige råd underveis i studiene, og ikke minst muligheten til å diskutere hvordan man jobber med faget. Vi forventer at dette er noe alle institusjoner gjør. Faglig oppfølging er blant de viktigste tiltakene for å sikre at studenter fullfører studiene sine, sier påtroppende leder av NSO, Mats J. Beldo.

(©NTB)

På forsiden nå