Flere får sosialhjelp

For første gang siden 2004 var det i fjor over 130 000 personer som mottok sosialhjelp i kortere eller lengre tid. 6,2 milliarder kroner ble utbetalt. 

Saken oppdateres.

Det er første gang det er utbetalt over 6 milliarder kroner i sosialhjelp i løpet av et år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

I de aller fleste kommunene ligger stønadssatsen for en enslig mottaker under 6000 kroner. I Oslo var satsen 6.589 kroner i 2016.

I gjennomsnitt fikk sosialhjelpsmottakerne støtte i 5,1 måneder i løpet av 2016. Den største gruppen, nesten 27.000 personer, fikk hjelp bare i én måned, mens drøyt 13000 hadde utbetalinger samtlige tolv måneder.

Yngre har gjennomgående kortere stønadsperioder enn eldre. De som får stønad lengst, er par med barn under 18 år.

På forsiden nå