Nordmenn beskyttes fortsatt mot farlig stoff

Norge får fortsette å forby det kjemiske stoffet PFOA, som blant annet brukes i allværsjakker, tepper og andre tekstiler. Det fastslår EFTA-domstolen.

Saken oppdateres.

Norge innførte forbudet mot forbrukerprodukter og tekstiler som inneholder perfluorert oktansyre (PFOA) i 2014. Forbrukerrådet uttrykte blant annet sterk bekymring for at stoffet kan skade forplantningsevnen og være kreftfremkallende.

Stoffet brukes både i industrien og i forbrukerprodukter, blant annet for å gjøre dem vann- og smussavstøtende. Det brytes ikke ned, og kan lett hope seg opp i mennesker og miljø.

EFTAs kontrollorgan ESA tok Norge til domstolen fordi man mente at Norge ikke har anledning til å innføre et ensidig forbud. ESA pekte på at Norge må respektere EUs kjemikalieregelverk REACH, og at et ensidig forbud kan undergrave det internasjonale samarbeidet om å stanse bruk og utslipp av miljøgifter.

– ESA tok denne saken til domstolen for å få en avklaring av hvilke prosedyrer EØS-statene skal følge når de forbyr stoffer som PFOA. ESA og Norge har tolket reglene på dette området ulikt, og domstolen har kommet med en nyttig avklaring av hvordan prosedyrene er å forstå, sier kommunikasjonssjef Anne Marte Vestbakke i ESA til NTB.

REACH-forordningen fastsetter en prosedyre for hvordan kjemiske stoffer som utgjør en uakseptabel risiko, skal reguleres. Etter ESAs syn innebærer dette at Norge ikke kan innføre et forbud alene. Overvåkingsorganet har tidligere sendt to advarsler til Norge.

Nå har EFTA-domstolen forkastet søksmålet. Domstolen har blant annet kommet fram til at EØS-land må kunne innføre nasjonale tiltak om stoffer når stoffene ennå ikke har vært gjenstand for en endelig avgjørelse etter REACH-forordningens framgangsmåte for begrensninger.

– ESAs sak for EFTA-domstolen handlet ikke om hvorvidt PFOA er farlig, eller om bruken av stoffet skal kunne reguleres. Det er viktig at alle EØS-landene tolker og anvender reglene på samme måte, og ESA tar domstolens avklaring med seg i det videre arbeidet med kjemikalieregelverket REACH, sier Vestbakke i ESA.

(©NTB)

På forsiden nå