Én av fire nyutdannede lærere jobber ikke i skolen

Ellisiv Rekdal (27) begynte på praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) på universitetet. Men studiet levde ikke opp til forventningene, så hun har slått planen om å bli lærer fra seg. Den konklusjonen er hun ikke alene om.

Etter å ha begynt som heltidsstudent, studerer Ellisiv Rekdal nå PPU på deltid ved siden av jobben som førsteinstruktør i Sporveien.  Foto: Morten Uglum/Aftenposten

25 prosent av alle nyutdannede lærere begynner ikke å jobbe i skolen. PPU- og faglærerutdanningene trekker ned snittet for andelen lærerspirer sysselsatt i skolesektoren.