Støre vil ha spleiselag for å få unge i arbeid 

Jonas Gahr Støre foreslår en tiltakspakke for å få unge i arbeid. Men både bedrifter og skattebetalere må spytte i kassa hvis Ap-lederen skal få jobben gjort. 

Saken oppdateres.

Det var ungdomsledighet og lærlingplasser som sto på agendaen da Ap-lederen tok fatt på dag to av sin valgkampturné på Vestlandet.

Med et kobbel av journalister på slep lanserte han en pakke med tiltak som skal få flere unge i arbeid. Hovedgrepet er et løfte om én milliard ekstra til yrkesfagene i løpet av neste stortingsperiode.

Pengene skal blant annet gå til å fornye utstyrsparken på skolene.

- Det er for stor forskjell på yrkesskoler som er nye og har moderne utstyr som stemmer overens med det arbeidslivet som er der ute, og på yrkesskoler som er nedslitt, sier Støre til NTB.

Et annet punkt på Støres liste er tiltak for å hindre frafall i skolen, blant annet gjennom tidlig innsats og flere lærere per elev. Samtidig vil han opprette flere studieplasser, opprette nye stillinger i Nav ung, finansiere flere tiltaksplasser og få på plass en jobbgaranti for unge.

Ap-lederen vil ikke gi et nøyaktig tall på hva pakken vil koste.

- Vi har ikke satt sammen alle de enkelte delene i én pakke og satt en kostnad på det. Men mye av dette ligger allerede inne som forslag i våre alternative budsjetter. Det nye som kommer på toppen her, er løftet om én milliard til yrkesfagene, sier han.

NTBs egne anslag viser at tiltakene som ligger inne i det alternative budsjettet for 2017, har en samlet kostnadsramme på drøyt 750 millioner kroner.

I tillegg til dette kommer et generelt løft for kommunene og fylkeskommunene på tre milliarder kroner.

Støre beskriver satsingen som et stort spleiselag.

- Dette spleiselaget må være for flere. Noe er statsbudsjett, noe er kommunebudsjett og noe er bedriftsbudsjett, sier Støre.

For bedrifter vil det blant annet bety utgifter til lærlingplasser og veiledning.

Samtidig er det ikke til å legge skjul på at staten vil måtte øke sine inntekter for å finansiere satsingen. Det betyr høyere skatt for norske velgere.

- Vi finansierer det blant annet ved at vi ikke foreslår nye skattekutt. Vi har vist at vi er villige til å hente inn de pengene som trengs. Vi foreslår inntil 15 milliarder kroner mer i skatt som skal brukes til blant annet skole, utdanning og opplæring. Det er en del av forklaringen, sier Støre.

Ap-lederen startet dagen i Bergen. Der møtte han Ivana Sipovic, én av i alt 173 arbeidsløse under 30 år som har fått arbeidspraksis gjennom et nytt kommunalt program for å få unge i arbeid.

- Jeg har master i økonomi, men har ikke erfaring fra Norge. Jeg er fra Kroatia. Det er det som er problemet, forklarer Sipovac.

Gjennom programmet får hun arbeidspraksis i seks måneder i kommunen. Håpet er at hun i løpet av den perioden skal finne nytt arbeid.

Slikt vil Støre ha mer av.

- Det Bergen kommune har gjort, er å se at de har hundrevis av unge mennesker som ikke får jobb, mange av dem med fullført utdanning. La oss iallfall gi dem en praksis som en vei inn i jobb, sier han.
(©NTB)

På forsiden nå