Få asylsøkere til Norge i juli

I juli kom det 260 asylsøkere til Norge. Det er det laveste antallet i en enkelt måned så langt i år, viser nye tall fra UDI.

UDI-direktør Frode Forfang presenterer halvårstallene for asyl og mottak i juli i år.   Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Saken oppdateres.

Vanligvis gjør asylankomstene et hopp i sommermånedene, men slik er det ikke i år.

Til sammen er det kommet 2624 asylsøkere til i Norge i år, 650 flere enn til samme tid i fjor. Det spesielle i år er at bare omkring halvparten av asylsøkerne er kommet til Norge på egen hånd. Resten er kommet som relokaliserte fra Hellas og Italia.
Les også: Dugnaden for flyktningene ble til folkebevegelse

Norge har siden i fjor deltatt frivillig i EUs relokaliseringsprogram og kom i juli i mål med løftet om å ta imot i alt 1500 asylsøkere fra Hellas og Italia. Norge er ett av bare tre europeiske land som har fylt sin kvote.

Disse kommer i tillegg til de 3120 kvoteflyktningene Norge skal ta imot i år. 3000 av disse er blant de 8000 syrerne som skulle tas ut over en periode på tre år (2015–2017). Over to tredjedeler av årets kvote er allerede ferdig behandlet. Resten tas i løpet av høsten, opplyser Utlendingsdirektoratet (UDI).

Seks av ti fra bare to land

Vel 60 prosent av asylsøkerne i år kommer fra Syria og Eritrea. Resten kommer fra 87 ulike land. En ny trend i år er at det kommer relativt mange asylsøkere fra Albania. Så langt i år er det kommet 60. Til sammenligning er det kommet 84 asylsøkere fra Afghanistan. Svært få albanere får ja på sin søknad om beskyttelse i Norge, viser UDIs egne tall.

Les også: Jan Egeland refset norsk flyktningpolitikk

Seks av ti asylsøkere i år er gutter og menn, noe som er en litt lavere andel enn tidligere år. Nesten en tredel av asylsøkerne i år er barn under 18 år, til sammen 812 personer, men bare 134 av disse har oppgitt å være enslige. Resten har kommet sammen med familien.

Færre på mottak

– Vi må tilbake til 1990-tallet for å finne lavere ankomster av asylsøkere, sa UDI-direktør Frode Forfang i begynnelsen av juli.

Ved utgangen av juli bodde det cirka 8400 asylsøkere på vel 100 asylmottak landet over. Det er mer enn 5000 færre enn ved årsskiftet. Det betyr trolig at flere asylmottak vil bli nedlagt utover høsten.

– Den siste tiden har vi bygget ned mottakskapasiteten betydelig i takt med at antall beboere går ned, sier Forfang.

Utlendingsdirektoratets prognose tilsier at det vil komme 4250 asylsøkere til Norge i år. Tallet inkluderer de 1250 Norge har hentet fra Hellas og Italia.

UDI har behandlet om lag 5600 asylsøknader i år, og 3200 personer er innvilget beskyttelse. I tillegg har nesten 3000 fått komme til Norge på familiegjenforening med asylsøkere som har fått opphold i Norge. Et flertall i denne gruppen er fra Syria.

På forsiden nå