VALG 2017

Vil ha 2000 flere lærere inn i småskolen

Arbeiderpartiet lover å øke lærertettheten med 2000 flere lærere i småskolen, men vil ikke reversere karakterkravene til lærerne.

IKKE UTSLÅTT: Ap-leder Jonas Gahr Støre lar seg ikke vippe ut av elendige meningsmålinger. Onsdag lovte han skolestarterne på Nordpolen skole på Sandaker i Oslo flere lærere i klasserommene. 

Saken oppdateres.

- Lærerne finnes allerede der ute. Vi må rekruttere de tilbake til skolen, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Mandag er den store dagen for landets unge skolestartere. Tidlig innsats og økt lærertetthet i småskolen er blant hovedsatsingene Arbeiderpartiet nå lanserer for grunnskolen og den videregående skolen.

– Vil vil sørge for 3.000 flere lærerårsverk i småskolen 1.000 av dem er for å holde tritt med elevveksten fremover, men 2.000 kommer som en reell vekst på toppen, sier Aps nestleder og skolepolitiske talsmann Trond Giske.

Les også alle sakene om stortingsvalg 2017

Står på karakterkrav

Lærerøkningen skal komme til elevene på 1.–4. trinn dersom Arbeiderpartiet vinner valget.

Arbeiderpartiet varsler nå at det ikke blir aktuelt å lette eller reversere på noen av regjeringens omstridte karakterkrav i lærerutdanningen for å få fart på rekrutteringen.

- Det finnes mer enn nok elever i dag med gode nok karakterer til å begynne på lærerutdanningen. Vi har også en enorm lærerreserve der ute på over 30 000 «frafalne» lærere. Men regjeringen har feilet i å gjøre det attraktivt å bli lærer. Det kreves en stor innsats for å få fylt opp klasserommene med lærere igjen. Vi skal gjøre den jobben, sier Støre.

Onsdag formiddag la  Ap frem sin utdanningspakke. Trond Gisk sier: - Vi har gjort noe feil i 20 år

Ikke først og fremst lønn

Ifølge Arbeiderpartiet er det ikke først og fremst lønn som vil sette fart i rekrutteringen tilbake til læreryrke.

- Lærerne skal ha god lønn. Men det er arbeidsforholdene som gjør det attraktivt og avgjør om folk vil søke seg til og bli i skolen. Våre 18 hovedgrep vil gjøre det attraktivt å være lærer, sier Giske.

Mens regjeringen har prioritert kvalitet, mener Arbeiderpartiet det er avgjørende viktig å få flere lærere inn i klasserommet. Partiet varsler nå at de vil innføre en norm for lærertetthet for 1.– 4. klasse, men vil foreløpig ikke gå i detaljer på hvor mange elever det skal være per lærer.

Tidligere i år fikk Ap kritikk fra blant annet Utdanningsforbundet for bare å ville forplikte seg til en lærernorm på kommunenivå, og bare for 1.–4. klasse, som forbundet uttalte var lite forpliktende.

_ Vi vil se på ulike måter å utarbeide en læernom på, i samarbeid med partene i Skole-Norge. Det viktigste er at hver lærer får en håndterlig elevmasse, sier Giske.

Han legger til at man trenger en norm på «minimum kommunenivå», og at forslag fra andre partiet på en lærer pr. 15 elever virker fornuftig.

Skattekutt vs. satsing i småskolen

Arbeiderpartiets 18 punkts tiltaksliste består også av å sette psykisk helse på pensum, gjøre skolen mer praktisk og innføre nasjonale kvalitetskrav i Skolefritidsordningen (SFO) etter modell av osloskolens Aktivitetsskole-ordning (AKS).

Partiet lover også å sørge for at alle kvalifiserte søkere på yrkesfag får læreplass innen 2021. Ap lover også en løft for skolehelsetjenesten og at hver eneste skole skal ha tilgjengelig helsesøster hver dag.

Lærerløftet vil alene koste rundt to milliarder kroner, mens partileder Jonas Gahr Støre summerer hele skolesatsingen til om lag fire milliarder kroner.

- Dette løftet kan Norge klare. Men det er ikke gratis. Nå er vi ved en korsveg der vi må velge. Regjeringen sier at de vil kutte 10–60 milliarder kroner, vi sier at «dette ikke går opp», sier Støre – og avviser at partiet for lengst har brukt opp regjeringens skattekutt på andre valgløfter.

Les også: Sjokkmåling for Arbeiderpartiet

IKKE UTSLÅTT: Ap-leder Jonas Gahr Støre og hans nestleder Trond Giske lar seg ikke vippe ut av elendige meningsmålinger. Nå lover de økt innsats for de yngste og flere lærere i klasserommene. 

IKKE UTSLÅTT: Ap-leder Jonas Gahr Støre og hans nestleder Trond Giske lar seg ikke vippe ut av elendige meningsmålinger. Nå lover de økt innsats for de yngste og flere lærere i klasserommene. 

På forsiden nå