Politisk selvangivelse: Geirmund Lykke

Har Overvik-saken som største politiske nedtur

Geirmund Lykke (KrF) er misfornøyd med nedbygging av jordbruksareal.

Geirmund Lykke er klar for Stortinget - hvis velgerne vil det slik. Foto: Vegard Eggen 

Saken oppdateres.

1. Den viktigste politiske seieren de siste fire år?

Lokalt: Tilskuddet til Kirken og andre trossamfunn er styrket med over 20 millioner, og det har blant annet gitt ti ekstra diakoner i menighetene.

Nasjonalt: Mange gjennomslag for barnas beste, med økt lærertetthet i småskolen, flere helsesøstre og tiltak for voldsutsatte barn og asylbarna.

2. Den viktigste saken neste fire år?

Styrke familienes valgfrihet, med forbedret barnetrygd og kontantstøtte, økt kvalitet i barnehagene og fortsatt søndagsfri. Kampen for menneskeverdet i alle livsfaser er også viktig.

LES OGSÅ: Politisk selvangivelse - Espen Teigen

3. Ditt politiske forbilde?

Kristendemokraten Angela Merkel. Hun er modig, ærlig og redelig, og står nå fram som Vestens viktigste og dyktigste leder.

4. Hvem frykter du mest av konkurrentene i politikken?

Jeg frykter ingen politikere, men er urolig for populistiske strømninger som truer respekten for menneskeverdet og vår vilje til å stå opp for utsatte grupper.

5. Din største politiske nedtur?

Lokalt: At bystyret har overlatt mye av byutviklingen til grunneiere og utbyggere, og vedtok å tillate nedbygging av store jordbruksarealer på Overvik og Rotvoll.

6. Er det noe du vil forby?

Tvillingaborter (fosterreduksjon). Gradering og utsortering av menneskeliv må bekjempes.

7. Hva er det verste/beste med å være folkevalgt?

Det beste er å få slåss for viktige verdier og omsette dem til resultater, og alle de hyggelige oppmuntringene og møtene med engasjerte og utfordrende velgere. Det verste er når en opplever mistenkeliggjøring rundt ens motiver, og en arbeidsbelastning som kan gå ut over de nærmeste.

Lykkes favoritter:

Bok: Bill Bryson: En kort historie om nesten alt. Roy Jacobsen og Robert Wilson

Artist/band: Ole Paus, Bob Dylan, Tord Gustavsen – verdiforankra artister

Serie: Borgen

Film: Forrest Gump, Slumdog Millionaire, Havet brenner

Reisemål: Santorini, Roma, hytta i Aure

Mat: Liker å steke Provencalsk lammelår og nyter konas tiramisu

Drikke: Gul Farris og Amarone

Trønder: Mann: Petter Myhr; kvinne: Marie Aakre

På forsiden nå