E-post-saken:

Stortingsrepresentant mener Sandberg unnlater å svare på om han har gitt fra seg privat e-post-adresse

- Per Sandberg svarer ikke på mitt spørsmål. Han vil ikke garantere at han ikke har gitt eller forsøkt gitt sin private e-post-adresse til Frode Reppe.

Svarer på E-post-spørsmål: Fiskeriminister Per Sandberg gjentar at det er ingen hemmelig bakkanal inn til verken ham eller andre i hans politiske stab 

Saken oppdateres.

Det sier stortingsrepresentant Torgeir Knag Fylkesnes.

Tidligere i september rettet SV-eren som representerer Troms og er medlem av næringskomiteen på Stortinget, et skriftlig spørsmål til fiskeriministeren. Spørsmålet gjaldt den såkalte e-post-saken der kommunikasjonssjef Frode Reppe i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) hadde sendt e-poster til fiskeriministerens private konto. Ifølge Reppe selv, gjorde han dette etter å ha fått Sandbergs adresse fra statsråden selv.

E-postene gjaldt blant annet en sak i Hardangerfjorden hvor Reppe opptrådte på vegne av sin arbeidsgiver og medlemmer i NSL. I en annen e-post ba Reppe Sandberg og hans statssekretær om hjelp til å fremme et budskap overfor Klima- og miljødepartementet, uten at det skulle kunne spores tilbake til NSL. 

LES OGSÅ: Reppe ble varslet om mulig oppsigelse

Ba Sandberg garantere

Dersom Reppes opplysning stemte, betydde det at en lobbyist var gitt en bakkanal til fiskeriministeren.

Flere medlemmer av næringskomiteen på Stortinget reagerte, og i et skriftlig spørsmål ba Fylkesnes om en garanti fra Sandberg:

«Kan statsråden fullt og helt garantere at ingen lobbyister eller aktører som ønsker å påvirke statsråden er gitt, eller forsøkt gitt, privat(e) e-postadresse(r) for å nå statsråden eller andre i politisk ledelse?»

Sandberg gjentar seg

Svaret fra Per Sandberg er omtrent en blåkopi av uttalelser han har gitt til media om saken tidligere, blant annet til NTB.

«Jeg har ingenting å skjule i denne saken. Det er ingen hemmelig bakkanal inn til verken meg eller andre i min politiske stab. Jeg vil også igjen presisere at e-poster skal journalføres uavhengig av om det er benyttet en privat e-postadresse eller en offisiell. E-post vil derfor, uavhengig av mottakeradresse, ikke representere en kanal inn til statsråden som er skjult fra offentligheten.», heter det i svaret fra Sandberg.

LES ADRESSAS MENING: Håndteringen av e-postene fra Frode Reppe viser en alvorlig mangel på åpenhet.

- Svaret reiser flere spørsmål

- Dette er ikke et svar på mitt spørsmål. Han garanterer ikke at han ikke noen gang har utlevert sin private e-post-adresse. Dette er veldig spesielt, sier Fylkesnes.

- Jeg ga ham muligheten til å legge all tvil til side, noe han ikke gjør. I stedet reiser det seg flere spørsmål. Jeg mener det nå nærmer seg et punkt der Stortinget må få klarhet i hva som har skjedd og skjer. Sandberg viser til at all e-post skal journalføres. Dersom han har gitt ut sin private adresse og det har kommet flere henvendelser til ham som statsråd til denne adressen, må disse fram i lyset og registreres som alle andre henvendelser til statsråden. Vi må få vite om og når dette har skjedd, sier Fylkesnes.

Til Adresseavisen har Fylkesnes tidligere uttalt at det også kan bli aktuelt å bringe saken inn for kontrollkomiteen på Stortinget, men at det først må avklares om Sandberg faktisk har gitt sin private e-postadresse til Reppe.

Eriksson taus om Frode Reppe

E-post-saken var også bakgrunnen for at Frode Reppe for noen uker siden stilte med advokat på et møte med sin sjef i NSL, administrerende direktør Robert Eriksson.

Han var da blitt varslet om at NSL vurderte å avslutte hans arbeidsforhold. Etter møtet ville ingen av partene uttale seg. Fortsatt vil de ikke si noe om Reppes status i NSL.

- Jeg kommenterer ikke personalsaker og interne forhold, sier Robert Eriksson til Adresseavisen.

Reppes advokat Geir Hegle vil heller ikke si noe til eller fra om saken overfor Adresseavisen.

På NSLs hjemmesider står Frode Reppes bilde og kontaktinformasjon fortsatt oppført.

Støtte fra tidligere styreleder

En av dem som har støttet Frode Reppe i saken, er Lars Heine Kåsa som var styreleder i NSL da epostene ble sendt. 

Fiskeribladet har gjengitt utdrag fra en e-post-orientering fra Kåsa til Eriksson. Om Reppes mailer til Sandberg skriver Kåsa blant annet. «…Frode Reppe…nok ikkje har prøvd seg fram med tilfeldige e – post-adresser, men har fått desse av nokon som ville ha mail !!»

På forsiden nå