Skyhøyt sykefravær i kommunale barnehager

Fraværet for ansatte i kommunale barnehager er langt høyere enn i andre yrkesgrupper. I 2016 var fraværet på 12,5 prosent, viser tall fra KS.

  Foto: NTB scanpix

Saken oppdateres.

Tallene viser at sykefraværet koster kommunene 1,3 milliarder kroner årlig, melder NRK.

Ifølge kommunenes interesseorganisasjon KS er det flere grunner til det høye sykefraværet i sektoren. De peker blant annet på at kvinnelige ansatte er i flertall. Kvinner har i dag nesten 80 prosent høyere sykefravær enn menn.

LES OGSÅ: Kutter i ungdomsskolen, gir pengene til barnehagene

– Kjønnsforskjellen i sykefravær er stor, og over 90 prosent av årsverkene i barnehagene utføres av kvinner, sier rådgiver Rune Soleng i Analyse og statistikk i KS.

- Strekker seg langt

KS mener kommunene strekker seg langt for å tilrettelegge for å beholde ansatte i jobb. 14,5 prosent av de ansatte i kommunal sektor oppgir å ha redusert funksjonsevne, og denne andelen øker. Gjennomsnittlig avgangsalder i sektoren øker også.

LES OGSÅ: Fra barnehagen til Stortinget

– Kommunene ønsker å spille en nøkkelrolle i arbeidet med å inkludere flere i arbeid – og å hindre utenforskap, sier spesialrådgiver Hanne Børrestuen fra Arbeidsgiverpolitikk i KS.

Arbeidsmiljø viktig

Professor Trude Gjernes ved Nord universitet har forsket på hva som kan få ned sykefraværet i barnehagene.

– Godt arbeidsmiljø, godt lederskap, rimelig arbeidsbelastning og et godt faglig fellesskap. Det vet vi har betydning, sier hun.

I tillegg mener hun det er viktig med godt kvalifiserte folk, og en stabil arbeidsstokk.

På forsiden nå