Svak nedgang i sykefraværet

Sykefraværet i Norge falt til 6,3 prosent i andre kvartal. Det viser sesong- og influensajusterte tall fra SSB. Kvinner er dobbelt så mye syke som menn.

Saken oppdateres.

Fallet fra første kvartal er på 0,6 prosent, men Nav mener tallene viser at fraværet er stabilt.

– Selv om sykefraværet har gått ned siden forrige kvartal, er endringen såpass liten at sykefraværet må sies å være stabilt, sier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Sykefraværet er 6,8 prosent for kvinner og 3,8 prosent for menn.

Finnmark er fylket med høyest andel sykefravær i andre kvartal, med 7,4 prosent. Nordland følger hakk i hæl med 7,2 prosent.

Fraværet er lavest i Oslo og Sogn og Fjordane, med henholdsvis 5,1 og 5,4 prosent. Sogn og Fjordane har også størst nedgang i fraværet, med 0,5 prosent.

Dette er de totale tallene, og består av både legemeldt og egenmeldt fravær. Det legemeldte fraværet ligger på 5,4 prosent, og falt dermed med 0,4 prosent fra første kvartal, mens det egenmeldte fraværet gikk ned 1,6 prosent, til 0,9 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den gjennomsnittlige lengden på et sykefraværstilfelle er 38 dager i andre kvartal i år. Det er en økning på en halv dag sammenlignet med samme periode året før.

Sammenlignet med sykefraværet i andre kvartal i 2001, da den første IA-avtalen ble inngått, har det totale sesong- og influensajusterte sykefraværet gått ned med 11,4 prosent.

IA-avtalen er en intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet, og gjelder til 2018. Målet for avtalen er en reduksjon på 20 prosent.

(©NTB)

På forsiden nå