Skoler som sliter i Oslo får 15 millioner kroner ekstra

Oslo kommune setter av 15 millioner kroner ekstra per år til åtte videregående skoler i Oslo. Målet er å få ned frafallet.

Bare knapt 75 prosent av elevene fullfører og består den videregående skolen i Oslo. Skolene som får ekstra støtte, har alle under 3,5 i karaktersnitt ved inntak, skriver Dagsavisen.