Ny pleiepengeordning:

SV vil sikre støtte til familier med syke barn så lenge de trenger det

SVs Lars Haltbrekken reagerer på ny pleiepengeordning som rammer familier med langtidssyke barn. Partiet tar saken opp i Stortinget.

Tar opp saken i Stortinget: - Det har skjedd mye bra med pleiepengeordningen, som at flere skal kunne få støtte, men kuttet for foreldre med barn som trenger pleie lenge er virkelig ille, sier Lars Haltbrekken (SV). 

Saken oppdateres.

Haltbrekken reagerer på lørdagens sak i Adresseavisen der Kristin Aanestad forteller om bekymringen for å få økonomiske problemer fordi hun har en syk sønn på sju måneder som ennå ikke har vært ute av sykehuset.

- Det har skjedd mye bra med pleiepengeordningen, som at flere skal kunne få støtte, men kuttet for foreldre med barn som trenger pleie lenge er virkelig ille, sier den ferske stortingsrepresentanten for SV. Han vil ta saken opp straks Stortinget åpner.


Pleiepengeordningen
  • Pleiepenger er en midlertidig inntektserstatning for yrkesaktive som må være borte fra arbeidet for å pleie syke barn.
  • Ordningen blir nå forenklet og utvidet, og aldersgrensen på barnet øker fra 12 til 18 år. 8000-9000 flere enn tidligere antas å ha rett til pleiepenger. I 2015 fikk 8500 foreldre utbetalt pleiepenger.
  • Foreldre kan nå få 260 dager med 100 prosent kompensasjon av inntekten, og 1040 dager med 66 prosent kompensasjon. Pleiepenger kan gis i maks 1300 dager per barn. Begge foreldrene kan ta ut pleiepenger samtidig, men da telles to dager av dagkontoen.
  • Foreldre kan ta ut graderte pleiepenger, og pleiepengeperioden kan da forlenges, men maks i ti år.
  • Det gis i særlige tilfeller unntak når dagkontoen på 1300 dager er brukt opp. Unntaket gjelder for barn med behov for kontinuerlig tilsyn og pleie som har livstruende sykdom. Pleiepenger skal da ytes med 66 prosent lønnskompensasjon.
  • Den nye ordning ble enstemmig vedtatt i Stortinget i april, og trer i kraft 1. oktober. Alle starter da på skratch, uavhengig av om familiene tidligere har mottatt pleiepenger.
  • Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet
 

Ny pleiepengeordning

Bakgrunnen for opprøret er at Regjeringen fra 1. oktober innfører en ny pleiepengeordning. Det ryddes opp i et rigid og komplisert regelverk, og resultatet er at mange flere foreldre kan få pleiepenger når barna blir syke. Men Regjeringen innfører også et tak på ordningen: Etter 260 dager vil kompensasjonen bli redusert fra 100 prosent og ned til 66 prosent. Det opprører foreldre som har svært syke barn.

Mens sønnen til Kristin Aanestad kjemper for å bli sterk nok til å puste selv, har mamma kastet seg inn i kampen om pleiepenger. I løpet av få dager har det spredd seg et massivt foreldreopprør på Facebook, og statsminister Erna Solberg og andre i Regjeringen blir bombardert med bilder av syke barn og foreldrenes tøffe historier.

LES OGSÅ: De valgte livet for Noah

Frykter økomisk uføre: Kristin Aanestad og sønnen Asbjørn Johannes, som er svært syk. Han er sju måneder og har ennå ikke vært ute av sykehuset. 

 

- Fellesskapet må stille opp

Lars Haltbrekken sier at SV vil sikre familiene som trenger det, støtte så lenge de har behov for å være der for barna sine. Han sier det i dag er snakk om et femtitalls familier og at kostnadene ifølge Finansdepartementet er på om lag 130 millioner med fem års full kompensasjon.

- Når barn blir syke, bør fellesskapet stille opp. Vi har et prinsipp om at barn ikke betaler egenandel, og at utgifter ved barns sykdom dekkes fullt ut. Ingen barn kan forsørge seg selv, og foreldre som står i tunge og krevende omsorgssituasjoner, har liten eller ingen mulighet til å øke sin inntekt. Derfor ønsker vi ingen reduksjon til 66 prosent av inntekten etter det første året, sier Haltbrekken. Han mener alvorlig syke barn som trenger døgnkontinuerlig pleie og omsorg, trenger foreldrene sine.

- De trenger tryggheten de nærmeste kan gi.

Les også intervjuet med  Robert Eriksson da han gikk av som statsråd: - Jeg skulle gjerne ha fått fullført prosjektene som å stanse eksport av trygd, fortsette å endre Nav, og ikke minst fått loset gjennom en verdig pleiepengeordning for alvorlig syke barn.

På forsiden nå