Det brygger opp til ny atomstrid på Stortinget

Fredspristildelingen setter ny fart på den norske debatten om et internasjonalt atomvåpenforbud, men statsminister Erna Solberg (H) holder på sitt.

Saken oppdateres.

– Et forbud som det som er framforhandlet i FN, avskaffer ingen atomvåpen, sier Solberg.

Men fra fredsprisvinner ICANs leder Beatrice Fihn er beskjeden klar: Hun vil se en norsk signatur på traktaten om forbud mot atomvåpen.

– Det er på tide at vi slutter å akseptere disse våpnene. Om man er en humanitær aktør, slik Norge vil være, er det ikke akseptabelt å true med å bruke atomvåpen, sier Fihn til NTB.

Traktaten om forbud mot atomvåpen ble stemt fram av 122 land i FN i sommer. Norge stemte imot og har ikke satt sin signatur på den, men på Stortinget har ikke opposisjonen gitt opp å kjempe for en ny kurs.

Allerede tirsdag vil SV fremme forslag om at regjeringen i løpet av perioden skal legge fram en sak for Stortinget om signering og ratifikasjon av FN-traktaten. Forslaget kan få flertall med Arbeiderpartiets stemmer.

– Min oppfordring til Arbeiderpartiet er å holde fast ved det som har vært vår linje: Skal vi få vekk atomvåpen, så må det skje gjennom avtaler som landene som har atomvåpen, deltar i, sier statsministeren.

– Det er viktig at Arbeiderpartiet husker at den kjernefysiske strategien som NATO bygger på, ble utformet under den rødgrønne regjeringen, fortsetter hun.

Solberg forsvarer beslutningen om ikke å signere FN-traktaten og kaller Nobelkomiteens begrunnelse «reflektert».

– Norge deler ambisjonen og ønsket om en verden fri for atomvåpen. Men vi kommer ikke til å støtte forslag som svekker NATO, sier hun.

Samme signal kommer fra den tidligere rødgrønne regjeringssjefen, nåværende generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg. Han mener FN-traktaten ikke bringer målet om en atomvåpenfri verden nærmere.

– Tvert imot risikerer den å undergrave de framskrittene vi i årenes løp har gjort innenfor nedrustning og ikke-spredning, sier Stoltenberg.

På spørsmål fra NTB om Arbeiderpartiet vil slutte opp om SVs forslag i Stortinget, svarer Ap-leder Jonas Gahr Støre at det «er ingen automatikk i det».

– Det er ikke vanlig for Arbeiderpartiet å pålegge en regjering å stemme for en konvensjon som er vedtatt i FNs hovedforsamling. Det må regjeringen gjøre vurderinger av, framholder han.

Tidligere på dagen kritiserte Støre regjeringen i sterke ordelag for ikke å ha vært aktiv nok i nedrustningsarbeidet.

– FN-konvensjonen ble vedtatt i en prosess hvor Norge valgte å trekke seg ut. Det beklager vi. Vi kunne ha påvirket prosessen, utdyper han overfor NTB.

Ap mener regjeringen bør møte i Stortinget og redegjøre for sitt syn på atomvåpenforbudet og de internasjonale prosessene.

– Regjeringen må forklare hvordan den vil arbeide for det som er Stortingets klare mening, nemlig en norsk pådriverrolle for et atomvåpenforbud, sier Støre.

Grethe Østern, som representerer Norsk Folkehjelp i ICANs internasjonale styre, mener fredspristildelingen går rett inn i den norske debatten.

– Vi fikk opprinnelig finansiering fra Utenriksdepartementet, og vi hadde et strategisk samarbeid med Utenriksdepartementet under Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide. Med regjeringsskiftet opphørte alt dette, sier hun til NTB.


(©NTB)

§
Vis debatt
comments powered by Disqus
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå