Jensen trykker på bremsen – nesten ikke vekst i oljepengebruken

Finansminister Siv Jensen ser lyst på framtida: økonomien skyter fart, ledigheten faller og flere får seg jobb. Derfor øker hun nesten ikke oljepengebruken.

Finansminister Siv Jensen legger frem statsbudsjettet i dag. 

Saken oppdateres.

– Det var riktig å bruke mer penger for å bidra til aktivitet i økonomien, men nå er det viktig å ta et steg tilbake for å la de gode kreftene virke. Staten må gi mindre gass, sa finansminister Siv Jensen (Frp) da hun redegjorde for regjeringens politiske satsinger i finanstalen i Stortinget torsdag formiddag.

Regjeringen foreslår å bruke 231,1 milliarder kroner fra Statens pensjonsfond utland, best kjent som oljefondet, på statsbudsjettet for neste år. Det er en økning på 6 milliarder kroner i neste års kroneverdi. Uttaket tilsvarer 2,9 prosent av oljefondets verdi – altså godt under 3-prosentgrensen i handlingsregelen.

Tidligere år har regjeringen økt oljepengebruken med nesten fire ganger så mye fra budsjett til budsjett. Nå er oljepengebruken nede på et nivå som innebærer at budsjettet har en nær nøytral vekstimpuls.

Her finner du alle sakene fra statsbudsjettet 2018

Veksten skyter fart

Regjeringen anslår at veksten i norsk økonomi øker til 2,5 prosent neste år (BNP for Fastlands-Norge). Det er en oppgang fra et anslag på 2,0 prosent for i år, og opp fra 1,0 prosent i fjor.

Samtidig legger regjeringen opp til en utgiftsøkning på 1 prosent, hvilket innebærer at det er første gang på fem år at utgiftsveksten er lavere enn ventet BNP-vekst.

Regjeringen mener videre at arbeidsmarkedet er i bedring. Fremover ventes høyere vekst i sysselsettingen og lavere arbeidsledighet. Arbeidsledigheten (AKU-nivå) anslås å gå ned fra 4,3 prosent i år til 4,0 prosent i løpet av neste år.

– Det siste året har pilene snudd. Ledigheten faller over hele landet, også på Sør- og Vestlandet, og sysselsettingen stiger. Fremover venter vi at den vil øke mer enn befolkningen, slik at andelen som jobber, kan øke, sa Jensen.

LES MER: Nå blir det dyrere å se på tv, gå på kino og museer

Milliarder i skattelette

Også neste år har regjeringen funnet rom til å gi flere milliarder kroner i skattelettelser – men i mindre grad enn i de fire foregående årene. Denne gangen er det ifølge regjeringens egne dokumenter lite eller ingenting som kommer ordinære lønnsmottakere til gode på skattefeltet.

Mens regjeringen gir en rekke lettelser for næringslivet, eiere og investorer på til sammen 3,7 milliarder kroner neste år, viser skattedokumentets detaljerte tabell at lønnsmottakere ikke får noen kronemessig endring i beskatningen. De lettelsene som gis ved at inntektsskatten senkes til 23 prosent, hentes inn igjen ved at trinnskatten øker.

Regjeringen foreslår en aksjerabatt på 20 prosent i formuesbeskatningen – hvilket innebærer at aksjeeiere bare skal betale formuesskatt for 80 prosent av aksjenes reelle verdi. Det foreslås også å fjerne eiendomsskatt på maskiner og tilbehør.

Skatteklasse 2 foreslås fjernet, fordi regjeringen mener den «svekker insentivene for å jobbe».

LES MER: Ikke penger til elektrifisering av Trønderbanen - tidenes mageplask mener SV

Ansvarlig og moderat

Statsbudsjettet for 2018 innebærer nøytral finanspolitikk med en budsjettimpuls på under 0,1 prosent av BNP Fastlands-Norge i 2018.

– En økning i oljepengebruken på 6 milliarder kroner er godt innenfor det forsvarlige. Med en impuls på 0,1 prosent kan vi fortsatt bruke betegnelsen moderat, nøytralt og ansvarlig om dette budsjettet, sa sjeføkonom Øystein Dørum i NHO til TV 2 etter den første gjennomgangen av hovedtallene i budsjettet.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå