Organisasjoner etterlyser hardere kamp mot sult  

Caritas og Utviklingsfondet er skuffet over bistandsbudsjettet og mener regjeringen bør bruke mer på å bekjempe sult i verden. 

– Statsbudsjettet mangler en tydelig satsing på matsikkerhet og bekjempelse av sult, sier fungerende generalsekretær Knut Andreas Lid i Caritas.