Læreren som er savnet etter ulykken i Seljordsvatnet, er antatt omkommet

Søket etter den savnede læreren etter ulykken i Seljordvatnet vil fortsette gjennom helgen, men det søkes nå etter en antatt omkommet person.

Saken oppdateres.

I 14-tiden torsdag kantret en liten fritidsbåt på Seljordsvatnet i Telemark. Seks personer var om bord i båten. Tre personer klarte å redde seg i land. To menn på henholdsvis 20 og 19 år døde etter å ha havnet i vannet. Den siste, en lærer, er fortsatt savnet fredag kveld.

Store ressurser har vært satt inn i søket etter læreren fredag. Letemannskap fra Sivilforsvaret, Røde Kors og politiet har sammen med frivillige trålet landområdene på begge sidene av vannet, og dykkere har søkt under vann med hjelp av en ROV miniubåt.

Fredag kveld fortsetter letemannskapene med søk i vannet, men det søkes nå etter en antatt omkommet person, melder driftsleder Sigrid Dahl i politiet i Midt-Telemark i en pressemelding.

– Søket vil bli gjennomført med overflatesøk, dykkere og ubåt fram til kvelden. Dersom det ikke gjøres funn, vil søket bli trappet noe ned, men politiet og Røde Kors vil fortsette med overflatesøk gjennom helgen, skriver Dahl.

Personen som er savnet, er en kvinnelig lærer fra Midt-Telemark. De pårørende er varslet.

Fem av dem som var med på båtturen, var skoleelever og gikk på videregående eller voksenopplæring. Ifølge NRK var de to som omkom, fra Syria og Somalia. Den ene mannen som er bekreftet død etter ulykken, hadde flyttet til Norge alene, uten familie, ifølge Egeland.

Den andre omkomne hadde noe familie i Bø og var i familie med tre av de andre elevene i båten. Læreren er bosatt i Bø, sier Egeland til NRK. Pårørende er varslet.

Politiet er tilbakeholdne med informasjon i saken. De bekrefter at båten som ble brukt, er funnet og sikret, men vil foreløpig ikke si noe om bakgrunnen for ulykken eller hva som er blitt sagt i avhør.

Alle de involverte er tilknyttet Nome og Bø voksenopplæring, men de hadde høstferie og dro ut på tur i privat regi da ulykken skjedde. Skolen har 180 elever og gir blant annet norskopplæring for nyankomne flyktninger.

Rektor Marianne Dahlseng sier at både elever og ansatte reagerte med sorg på den triste og tragiske hendelsen. Fredag var det samling på skolen.

– Våre tanker går nå til de involverte og deres pårørende. Dette vil prege skolen vår framover, sier hun til NRK.

Det er satt krisestab i tre kommuner i Telemark etter ulykken. I Seljord, hvor ulykken skjedde, i Bø, hvor de seks involverte bodde og i Nome, kommunen hvor de jobbet og gikk på skole.

Kriseteamene i de tre kommunene samarbeider på tvers.

– Hele kommunens apparat er mobilisert. Vi håndterer dette slik det skal håndteres, sier ordfører Olav Kasland i Bø til NTB.

Ifølge redningsleder Jan Lillebø ved Hovedredningssentralen Sør-Norge hadde ingen av de seks i båten redningsvest på seg da ulykken skjedde. Dette kan politiet foreløpig ikke bekrefte.

– Dette er noe vi må komme tilbake til, sier Dahl i politiet.


På forsiden nå