SAS ville stanse avtale til 320 millioner kroner - tapte i tingretten

SAS ønsket å stanse NTNUs avtale med Norwegian. En avtale verdt 320 millioner kroner.

Ulike konkurransevilkår mener advokat Vilde Lien, Steinar Gjølme fra SAS og advokat Espen Isaksen Bakken fra advokatfirmaet Arntzen de Besche. Tingretten mente noe annet.  Foto: SVEIN INGE MELAND (arkiv)

Saken oppdateres.

SAS ba Sør-Trøndelag tingrett gripe inn med en midlertidig forføyning for å stoppe inngåelse av en kontrakt mellom NTNU og Norwegian verdt 320 millioner kroner over fire år.

Flyselskapet SAS fikk ikke medhold av Sør-Trøndelag tingrett, men anker nå kjennelsen.

- Denne saken er av stor prinsipiell betydning. I anbudsdokumentene blir de to flyselskapene bedte om å oppgi alle priser på billetter. Vi oppga alle våre priser, mens Norwegian unnlot å ta med noen av de dyreste. Dette gir en fordel til Norwegian, sier informasjonssjef i SAS Knut Morten Johansen.

SAS mener at Norwegian i sitt tilbud ikke operer med de reelle prisene.

- Ikke uriktig pris

Tingretten kom frem til at Norwegians tilbud er innefor de rammene som er gitt. Retten har kommet til at Norwegians tilbud ikke skal avvises og at konkurransen ikke skal avlyses.

SAS krevde primært at Norwegians tilbud i anbudskonkurransen ble avvist. Hvis ikke kravene til avvisning var til stede, ba SAS om at konkurransen avlyses. Flyselskapet krevde også at Staten betaler saksomkostningene.

LES OGSÅ: Myndighetene vil ha flere grønne innkjøp

Begjæringen om midlertidig forføyning ble ikke tatt til følge av Sør-Trøndelag tingrett. SAS må betale saksomkostninger på 64 400 kroner.

- Det er ikke noe forbud mot at leverandørene tilbyr en annen prisstruktur enn det som tilbys til andre kunder. Taktisk prising er tillatt hvis det er i overensstemmelse med konkurransegrunnlaget. Tilbudet gir ikke et uriktig bilde av den pris oppdragsgiverne vil få i avtaleperioden. SAS kunne også valgt å tilby en slik prisstruktur. Andre konkurranser er ikke relevant. Det foreligger ingen avlysningsplikt. Konkurransegrunnlaget er ikke uklart. Det er heller ingen feil, heter det i kjennelsen fra  Sør-Trøndelag tingrett.

- Betydelig kontrakt

- SAS anfører at kravtabellen må forstås slik at det er et krav at alle bookingklasser skal oppgis for hver kategori (økonomi/fleksible). Etter rettens oppfatning fremgår ikke dette av en objektiv tolkning av ordlyden. Et slikt krav kunne enkelt vært angitt, står det i kjennelsen.

LES OGSÅ: Vurderer å be retten stoppe TV2 umiddelbart

- Vi anker kjennelsen fra tingretten på prinsipelt grunnlag. Vi må få en tydeligere spesifikasjon av oppdraget. En kontrakt som kan være verdt så mye som 320 millioner kroner er betydelig og av stor viktighet for oss. Derfor vil vi også gå gjennom en rettsprosess der vi får dette belyst. Det er av stor prinsipell betydning da det vil bli flere sliek runde ri fremtiden, sier Knut Morten Johansen.

Hadde kontrakt fra 2013

NTNU håndterer kontraktsinngåelsen om flyreiser på vegne av blant andre Domstoladministrasjonen, Nord og Sør-Trøndelag fylkeskommuner, 25 trøndelagskommuner, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Nord universitet, Miljødirektoratet, Enova, SIVA, NTE, Statskog, Samfunnsforskning AS og Uninett. Gruppen av offentlige etater siden 2013 har hatt en kontrakt med SAS. Da SAS vant kontrakten i 2013, var det i konkurranse med Norwegian.

LES OGSÅ: Kan ikke stille krav om kvalitet

På forsiden nå