Heller ikke Ap støtter SVs forslag om retur-stopp

Også Arbeiderpartiet vil vende tommelen ned for SVs forslag om en midlertidig stans i asylreturer til Afghanistan når Stortinget går til votering tirsdag. 

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre kunngjorde onsdag at partiet ikke kommer til å støtte SVs forslag om en midlertidig stans i asylreturer til Afghanistan.   Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Saken oppdateres.

– Vi har avklart at vi ikke komme til å stemme for et forslag som sier stans i all retur til Afghanistan, sier Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Saken ble drøftet på partiets gruppemøte onsdag ettermiddag.

Les også: Malala sprer video fra Trondheim
Les mer: Det koker på Thora Storm videregående skole i Trondheim

– For oss er det viktig å være trygge på at forholdene ved retur er akseptable. Derfor kalte vi inn to statsråder her i dag, og svarene fra dem legger vi til grunn. Vi holder regjeringen ansvarlig for at det er akseptabelt å returnere til Afghanistan, sier han.

Heller ikke Sp

Tidligere ble det klart at heller ikke Senterpartiet ville støtte SVs forslag.

– Vi har bestemt oss for å ta stilling til dette spørsmålet gjennom en grundig komitébehandling. Derfor kommer vi ikke til å støtte forslaget fra SV på tirsdag, sier Sps innvandringspolitiske talskvinne Heidi Greni.

Sp støtter ikke SV forslag nå, opplyser, sier Sps innvandringspolitiske talskvinne Heidi Greni.  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Beslutningen ble fattet under partiets gruppemøte onsdag ettermiddag. Avklaringen innebærer at regjeringen har flertall på Stortinget for å fortsette dagens returpraksis inntil videre.

Kan bli endringer

Selv om Senterpartiet sikrer regjeringen flertall i denne omgang, kan det om kort tid likevel bli gjort endringer eller justeringer i reglene. Stortingets kommunalkomité har nemlig flere forslag om dette til behandling.

Les mer: Listhaug og Søreide til Stortinget

– Vi er innstilt på å se på praksisendringer knyttet til enslige mindreårige og mennesker med midlertidig opphold, sier Greni.

Les også: Listhaug ber Stortinget avvise SVs hasteforslag

Hun understreker at dette gjelder både forslaget om sårbarhetskriterier fra Arbeiderpartiet og det opprinnelige forslaget om stans i returer til Afghanistan fra SV, MDG og Rødt.

Advarer

På spørsmål om ikke Sps avvisning av SV-forslaget kan medføre at unge afghanere sendes ut av Norge samtidig som Stortinget vurderer å gjøre endringer i regelverket, svarer hun bekreftende.

– Men vi forventer jo at det ikke blir noen panikkhandling fra regjeringen, der den gjør noe overilt og ikke respekterer signalene fra behandlingen i Stortinget, sier Greni.

De ferske Venstre-forslagene som partiet varsler at vil bli fremmet under stortingsbehandlingen kommende tirsdag, har Senterpartiet ennå ikke vurdert.

– Vi kan ikke avvise forslag vi ennå ikke har sett, men i utgangspunktet så er vi imot hastebehandling av disse sakene, sier Sp-representanten.

Venstre foreslår i likhet med SV umiddelbar returstans, men går inn for at denne kun gjelder utsendelse av barn som kom alene og som henvises til internflukt i Afghanistan.

Les også: Ber Trondheim ta imot 167 flyktninger neste år

Fakta om asylforslag på Stortinget
  • SV, MDG og Rødt har fremmet forslag om midlertidig stans i asylreturer til Afghanistan inntil et uavhengig ekspertutvalg har vurdert regelverk og praksis. Forslaget er til behandling i kommunalkomiteen.
  • I påvente av Stortingets behandling har SV fremmet et hasteforslag om midlertidig returstans, som skal opp til votering førstkommende tirsdag. Forslaget omfatter alle uttransporteringer, også de som ikke skjer ved tvang.
  • Venstre varsler at de vil fremme et eget forslag under tirsdagens behandling. Partiet vil begrense returstansen til kun å omfatte mindreårige som kom til Norge alene og som henvises til internflukt. Partiet tar også til orde for å gjeninnføre såkalte rimelighetsvurderinger, som regjeringen ved hjelp av Ap og Sp fikk fjernet i 2016.
  • Også Arbeiderpartiet har fremmet et representantforslag i saken, om innføring av sårbarhetskriterier ved vurdering av midlertidig opphold til enslige mindreårige asylsøkere. Dette forslaget er i likhet med det opprinnelige fra SV, MDG og Rødt til behandling i kommunalkomiteen og ventes ikke å bli votert over på tirsdag.
  • Situasjonen til de såkalte oktoberbarna, afghanske ungdommer som fikk midlertidig opphold i Norge fordi de var barn, har aktualisert spørsmålet om norsk returpraksis til Afghanistan. Spørsmålet mange stiller seg, er om det er trygt å returnere dem til andre deler av landet enn der hvor de opprinnelig kom ifra.
  • Stortinget har også til behandling forslag fra regjeringen om å videreføre flere endringer i loven som ble innført på kort varsel under asylkrisen i 2015. Da fikk blant annet Justisdepartementet instruksjonsmyndighet overfor Utlendingsnemnda, som behandler klager på asylsaker. Det ble vedtatt at dette skulle være midlertidige ordninger, men regjeringen ønsker nå å gjøre disse lovene permanente.
  • Kilde: NTB
På forsiden nå