Listhaug ber Stortinget avvise SVs hasteforslag

Innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) advarer Stortinget «på det sterkeste» mot å slutte seg til forslaget fra SV om stans i alle returer til Afghanistan.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) i Stortingssalen onsdag.   Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Saken oppdateres.

– Et slikt vedtak vil kunne ha store uønskede konsekvenser, sa Listhaug i sin redegjørelse for Stortinget onsdag om norsk asylpraksis og sikkerhetssituasjonen i Afghanistan.

Frp-statsråden mener SV-forslaget bryter med vanlig praksis for hva slags beslutninger som skal være gjenstand for politisk behandling.

– Jeg frykter også at vedtaket åpner for økt asyltilstrømming til Norge, etter en periode med rekordlave ankomster, da Norge vil være det eneste landet i Europa – så langt vi vet – som vil stanse alle returer til Afghanistan, sa Listhaug.

LES MER: Malala sprer video fra Trondheim

– Grundige vurderinger

Listhaug viste i redegjørelsen til at UDI og UNE avgjør asylsøknader etter grundige og individuelle vurderinger i hver enkelt sak.

– Afghanere med behov for beskyttelse, får asyl uavhengig av alder, sa hun.

Listhaug la til at det skal mye til før den generelle sikkerhetssituasjonen er så alvorlig at enhver retur til et land eller område vil være i strid med norsk lov og internasjonale forpliktelser.

– Norge vurderer internflukt når det er mulig. Det gjør også andre europeiske land. Hvis det er mulig å få beskyttelse i eget hjemland, har man ikke krav på internasjonal beskyttelse, fastslo hun.

– Det er ingen andre sammenlignbare land som mener at den generelle sikkerhetssituasjonen i Afghanistan, herunder Kabul, tilsier at alle asylsøkere derfra har krav på det.

Smøla er en kommune som ønsker å bosette flere flyktninger, men som nå fikk nei av staten

Viktig for tilliten

Listhaug sier det er viktig for tilliten til asylinstituttet at personer uten beskyttelsesbehov sendes ut av landet.

– Vi returnerer voksne over 18 år, men vi returnerer ikke barn til Afghanistan uten at de er i følge med sine foreldre eller har et omsorgstilbud der. Den tidsbegrensede tillatelsen til enslige mindreårige mellom 16 og 18 år gis bare til barn som ikke har annet grunnlag for opphold enn at de mangler forsvarlig omsorg ved retur, sa Listhaug.

Ifølge UDI har 340 enslige mindreårige fra Afghanistan fått en slik begrenset tillatelse hittil i 2017, mens 242 har fått beskyttelse eller opphold på humanitært grunnlag.

– Dersom Norge stopper alle returer til Afghanistan, frykter jeg en betydelig økning i ankomstene hit. Også afghanere som allerede oppholder seg ulovlig i andre land i Europa, vil kunne finne det attraktivt å komme til Norge, advarte Listhaug.

LES MER: Samlet inn 60.000 på tre dager til Abbasi-familien

– Frihavn

Innvandringsministeren mener Norge vil få en mer liberal politikk enn Sverige, Tyskland og andre europeiske land dersom SV-forslaget blir vedtatt.

– Så lenge vi har en eventuell returstans kan Norge framstå som en frihavn i Europa for afghanske borgere, sa Frp-statsråden.

Hun mener forslaget dessuten rokker ved prinsippet om at vurderingene av hvilke land det er forsvarlig å returnere asylsøkere med avslag til, ikke skal være gjenstand for politisk inngripen.

– Forslaget er en politisering av asylvurderingene, konkluderte hun.

På forsiden nå