SV gjør nytt framstøt for å stanse returer til Afghanistan

SV fremmer to nye og snevrere forslag i et forsøk på å få med seg stortingsflertallet på en midlertidig stans i returer av afghanske barn og ungdommer.

Saken oppdateres.

SV foreslo først en midlertidig stans i alle returer til det krigsherjede landet, også frivillige returer, men dette blir avvist av Senterpartiet og Arbeiderpartiet, som frykter signaleffekten.

– Når vi nå skjønner at det ikke vil være mulig å få flertall for dette, så prøver vi det nest beste, og det er en midlertidig stans for barna. Det er min klare forventning at Sp og Ap kan støtte dette, det er den eneste logiske konklusjonen av hva de har sagt de siste dagene, sier SV-leder Audun Lysbakken til NTB.

SV har derfor laget to nye forslag, som de sendte til de andre partiene før helgen. Det ene gjelder umiddelbar stans i returer av barn som kom til Norge før de fylte 18. Dette vil omfatte barnefamilier. Det andre gjelder enslige mindreårige som har fått midlertidig opphold inntil de fylte 18, de såkalte oktoberbarna. Ifølge forslagene må begge disse gruppene få bli i Norge inntil Stortinget har tatt stilling til om det skal nedsettes et ekspertutvalg som går gjennom asylpraksis og sikkerhetsvurderingene i Afghanistan.

Forslaget vil bli behandlet i Stortinget tirsdag. Da har Venstre også varslet et eget forslag, for å hindre at ungdommer som kom til Norge som mindreårige kan bli returnert til internflukt i Afghanistan når de har fylt 18.

Sp og Aps innvandringspolitiske talspersoner er lunkne til alle hasteforslagene.

– Min kommentar er at vi arbeider med våre egne forslag, svarer Rigmor Aasrud (Ap) på spørsmål om hvordan hennes parti stiller seg til SVs to nye forslag.

Hun opplyser at det ennå ikke er avklart hvorvidt Ap kommer med forslag som vil bli behandlet på kort varsel på tirsdag, eller om de skal gjennom ordinær komitébehandling.

Senterpartiets Heidi Greni sier at hun ikke har sett SVs forslag, og derfor verken kan avvise eller støtte dem.

– Utgangspunktet vårt er at endringer i asylpolitikken må vedtas etter ordinær komitébehandling, skriver hun i en tekstmelding.

Både i Ap og Sp er det imidlertid mange som tar til orde for en løsning for de såkalte oktoberbarna.

– Forslaget fra Venstre avgrenser det til å handle om disse ungdommene som var barn da de kom til Norge. Det forslaget vil jeg gå inn for, sier Kjersti Toppe (Sp) til Klassekampen.

Hun sier hun har mottatt mange meldinger etter at det ble kjent at hennes parti ikke ville støtte SVs opprinnelige forslag. Også Senterpartiets nestleder Anne Beate Tvinnereim har uttrykt bekymring for de afghanske ungdommene.

Senterungdommens landsmøte la ytterligere press på stortingsgruppa lørdag. De vedtok et krav om at returene av oktoberbarna må stanses og går også inn for en gjennomgang av regelverk og praksis.

Lysbakken anklaget de andre partiene for å ha framført «mange unnskyldninger» for ikke å stemme for deres opprinnelige forslag, da han talte til landsstyremøtet lørdag.

Kritiske røster har påpekt at SV har fremmet for mange ulike forslag om samme tema og at de opprinnelige forslagene var for omfattende. Men Lysbakken vil ikke være med på at de kunne vurdert realiteten i å få støtte før de la dem fram.

– Jeg mener realismen burde vært god, for både Ap og Sp har ytret bekymring for om folk blir sendt tilbake til fare. Da mener jeg det er naturlig å ta en timeout. Det vi har foreslått er en midlertidig stans, det burde ikke være så kontroversielt, sier Lysbakken.

Han forteller at SV også vil foreslå å få tilbake det såkalte rimelighetskravet for å returnere asylsøkere til internflukt.

Også Venstre har tatt til orde for å få tilbake rimelighetskravet, mens Ap har foreslått at det må innføres et sett med sårbarhetskriterier, som vil omfatte noen av de samme hensynene som rimelighetskravet la opp til.

I tillegg vil flere partier se på bruken av midlertidig opphold for mindreårige.

(©NTB)

På forsiden nå