Ap fikk flertall for forslag om å vurdere asylsaker fra unge afghanere på nytt. Nederlag for Listhaug og regjeringen

Arbeiderpartiets foreslag om at asylsaker fra afghanere som nå har passert 18 år og skal sendes ut av landet, skal vurderes på nytt, ble vedtatt i Stortinget.

Vedtaket om at unge aghanere skal få sine saker vurdert på nytt, er et nederlag for Sylvi Listhaug (Frp) og Regjeringen  Foto: NTB scanpix

Saken oppdateres.

Med 66 stemmer mot 44 vedtok Stortinget at unge afghanere skal få sine saker vurdert på nytt.

Det var et klart nederlag for innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) og regjeringen. Det var alle andre partier enn de to regjeringspartiene som stemte for Aps fire forslag som ble vedtakk med bredtr forslag.

I debatten tirsdag morgen sa Sps Heidi Greni at partiet ville støtte Aps forslag. Det betyr alle forslagene, det var en stund tvil om Sp ville stemme for forslaget om å stanse utsendelse av dem som skal få sakene vurdert på nytt.

Venstre og KrF signaliserte i debatten i Stortinget tirsdag formiddag at de kommer til å støtte forslaget fra Ap, noe som med støtte fra SV og Sp gir flertall på Stortinget.

Dermdd ble det tidlig klart at det ville bli flertall for Aps forslag.

Arbeiderpartiet varslet mandag at det ville fremme forslag om at alle enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år som er vedtatt returnert til såkalt internflukt siden 1. oktober i fjor, skal få saken vurdert på nytt. Internflukt betyr at de returneres til et område av landet som anses som tryggere enn det de kommer fra.

Partiet vil også innføre sårbarhetskriterier i vurdering av disse sakene, og stanse utsendingen av dem som får sakene sine behandlet på nytt.

Listhaug: Ap skifter Linje

– Nå har Ap gått vekk fra den strenge og ansvarlige linjen i asylpolitikken og mener det motsatte av det de sa kun for fem dager siden. Forrige uke sa Jonas Gahr Støre at han var bekymret for signaleffekten av forslaget til SV, og ville stemme dette ned. Nå foreslår Ap å liberalisere dagens regelverk, sier Sylvi Listhaug til Aftenposten.

Støre: Ingen ny linje

I sitt innlegg avviste Aps leder Jonas Gahr Støre at dette ikke betydde en endring av norsk politikk. Han viste til at Regjeringen har svekket de humanitære kriteriene, som har ført til en økt i bruk av midlertidig opphold.

Han viste til at flertallet i Stortinget sørger for at disse kriteriene skal ligge fast.

– Det skal vurderes om barna har tilgang til omsorgspersoner, nettverk eller har andre forutsetninger til å klare seg der de vil bli sendt ved internflukt, sa Støre.

Både Senterpartiet og Arbeiderpartiet vendte forrige uke tommelen ned for et forslag fra SV om umiddelbar midlertidig stans i all asylretur til Afghanistan. Det fikk mange Ap- og Sp-veteraner til å reagere.

Fler vil få bli

Trond Giske sier at flere kommer til å få permanent opphold av de mellom 200 og 300 som nå får sin sak vurdert på nytt etter de såkalte sårbarhetskriteriene.

Hvor mange dette vil være, sier han er opptil vurderingene som gjøres.

Ifølge Giske skal ingen sendes ut mens de får ny vurdering.

– Hvor lang tid mener du dette vil ta?

– Det er opptil UDI å avgjøre – men det bør ikke ta lang tid, sier han.

I debatten tirsdag morgen ble det klart at Aps forslag har bre støtte. Sps Heidi Greni understreket også at partiet forutsetter at ingen av dem som får sine saker vurdert på nytt, skal sendes ut mens sakene vurderes på nytt.

Vil vurdere ungdommenes sårbarhet på nytt

Støre presiserte overfor NTB at det vil gjelde mange av de såkalte oktoberbarna. Det er mindreårige, enslige asylsøkere som har fått midlertidig opphold frem til de fyller 18. Flere av dem skal nå sendes tilbake til Afghanistan. Men ikke nødvendigvis alle, eller bare, disse barna.

I den nye vurderingen vil partiet legge større vekt på om barna har tilgang til omsorgspersoner, nettverk eller har andre forutsetninger til å klare seg der de vil bli sendt ved internflukt.

Arbeiderpartiet vedtok etter intens intern debatt på sitt landsmøte i vår å innføre sårbarhetskriterier i behandlingen av saker der det vurderes midlertidig opphold for enslige, mindreårige asylsøkere.

Vil oppheve Listhaug-instruks

Bakgrunnen var den kraftige økningen i bruk av midlertidig opphold for mindreårige asylsøkere etter at det såkalte rimelighetsvilkåret ble fjernet 1. oktober i fjor. Rimelighetsvilkåret gjorde tidligere at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men heller fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som «urimelig».

Arbeiderpartiet var med på denne opphevingen, men sier Stortinget ikke fikk informasjon om at dette ville gi en kraftig økning i bruken av midlertidig opphold.

– Før var det rundt 5 prosent av denne gruppen som fikk midlertidig opphold, i etterkant økte det til over 40 prosent, sa Støre til NTB mandag kveld.

Arbeiderpartiet vil også oppheve en instruks Sylvi Listhaug sendte til UDI i mai 2017 der departementet understreket at «manglende nettverk og/eller ressurser til å klare seg i internfluktområdet, samt sosiale og humanitære forhold ved retursituasjonen ikke alene kan begrunne at det gis ordinær oppholdstillatelse». Opphevingen skal etter forslaget bare gjelde i sakene der enslige mindreårige har fått midlertidig opphold siden oktober i fjor.

På forsiden nå