Nederlag for regjeringen i saken om «oktoberbarna» 

Senterpartiet støttet Arbeiderpartiets forslag om at asylsaker fra unge afghanere skal vurderes på nytt. Dermed gikk regjeringen på en smell. 

Saken oppdateres.

Nederlaget skjedde ikke uten dramatikk. Tautrekkingen om Aps forslag pågikk nærmest helt fram til stortingsmøtets start tirsdag formiddag.

Etter at ordlyden i det siste av fire punkter ble endret, sørget Senterpartiet for at hele Aps pakke fikk flertall. Stortingets vedtak innebærer blant annet at noen av de såkalte oktoberbarna som kom til Norge fra Afghanistan i 2015, nå vil få søknaden sin behandlet på nytt.

Både Venstre og KrF sluttet opp om Aps forslag, noe som betyr at Høyre/Frp-regjeringen må endre kursen noe.

Hvor stor endringen blir er imidlertid et åpent spørsmål, ifølge innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

Listhaug gikk i debatten hardt ut mot Aps forslag. Hun mener partiet går vekk fra en streng og ansvarlig linje i asylpolitikken, og at Ap nå sier det motsatte av det de sa for fem dager siden. Statsråden etterlyser en redegjørelse fra Ap om hva partiet egentlig vil.

– Dette er såpass tynt at jeg må si at jeg lurer svært mye på hvordan jeg skal følge det opp, sa Listhaug.

Aps forslag innebærer at regjeringen opphever en instruks fra regjeringen om å avvise UDIs anmodning om en oppmykning, slik at flere av de enslige mindreårige får bli i Norge. Støre fremholdt at forslagene gir forvaltningen større mulighet til å utøve skjønn.

Listhaug viste imidlertid til at Ap tidligere har sagt at asylreglene ikke skal endres, men at det vil være konsekvensen hvis instruksen om henvisning til internflukt oppheves.

– Hva vil Ap ha i stedet? Jeg har forstått at endringene skal bestå i at mangel på omsorgspersoner, nettverk og ressurser til å klare seg i internfluktområdet skal ha betydning for om enslige mindreårige skal få opphold på humanitært grunnlag. Det har betydning allerede i dag, sa hun.

Sp og Ap avviste forrige uke et forslag fra SV om umiddelbar midlertidig stans i all asylretur til Afghanistan. Det fikk mange veteraner i de to partiene til å reagere.

Aps forslag tirsdag handler om at alle enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år som er vedtatt returnert til internflukt siden 1. oktober i fjor, skal få saken vurdert på nytt. Partiet fikk Stortinget med på å innføre sårbarhetskriterier og vente med retur til sakene er tatt opp til ny vurdering.

Dragkampen mellom Ap og Sp i morgentimene tirsdag handlet om en formulering om at sakene til de unge asylsøkerne det gjelder, «ikke effektueres». I det endelige forslaget heter det imidlertid at sakene «ikke effektueres før sakene er behandlet på nytt».

– Vi varslet Ap om at vi ikke kunne støtte det forslaget slik det lå. Ap endret ordlyden, slik at det ble bedre rammet inn. Da stemmer vi for alle fire forslagene, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

Bakgrunnen er den store økningen i antallet mindreårige asylsøkere som har fått innvilget midlertidig opphold siden det såkalte rimelighetsvilkåret ble fjernet 1. oktober i fjor.

Rimelighetsvilkåret gjorde tidligere at de fleste enslige mindreårige asylsøkere ikke ble sendt til internflukt i hjemlandet, men i stedet fikk opphold i Norge, fordi internflukt ble sett på som «urimelig».

– Før var det rundt 5 prosent av denne gruppen som fikk midlertidig opphold, i etterkant økte det til over 40 prosent. Da rimelighetsvilkåret ble opphevet, hadde Stortinget ingen informasjon som tilsa at dette ville skje, sier Støre.

(©NTB)

På forsiden nå