Sp vil ha ny asylbehandling for «oktoberbarna»

Senterpartiet bekrefter nå at de vil støtte Arbeiderpartiets forslag om å gi enslige, mindreårige asylsøkere med avslag ny behandling.

Senterpartiets Heidi Greni 

Saken oppdateres.

Dermed er det flertall for Arbeiderpartiets forslag.

Ap vil at alle asylbarn som kom i perioden oktober i fjor og frem til i dag, skal få ny behanding der man skal vurdere med et sårbarhetskriterium.

Senterpartiet understreker at partiet ikke støtter SV-forslaget om at all retur til Afghanistan skal stanse, men støttet ved Stortingets start at returene av de berørte oktoberbarna stanses inntil revurderingen er gjort.

I Stortinget i dag

Både Arbeiderpartiet og Senterpartiet sa i forrige uke nei til å støtte SVs forslag om midlertidig, men øyeblikkelig, stans i alle returer av asylsøkere med avslag.

Bakgrunnen for forslaget er at SV ikke stoler på sikkerhetsinformasjonen fra det offentlige organet Landinfo, og vil ha full utsendingsstans inntil en ekspertgruppe har gjort nye vurderinger av sikkerheten i Afghanistan.

Hasteforslaget skal behandles i Stortinget i dag.

Les også: SV foreslår umiddelbar stans i Afghanistan-returer

Ap snudde

Arbeiderpartiet avviste imidlertid dette forslaget i forrige uke. Mandag kveld kom partiets stortingsgruppe likevel til at de vil foreslå at alle enslige mindreårige med avslag på søknaden og dermed skal sendes ut når de fyller 18 år, skal få ny behandling.

Forslaget gjelder de som har fått behandlet og avslått søknaden sin siden oktober i fjor og frem til i dag. I den nye behandlingen skal man vurdere et sårbarhetskriterium.

Les også: Ap-storbyene med sterkt press mot eget parti i asylsaken

Uro i Senterpartiet

I likhet med i Arbeiderpartiet, har en stadig voksende uro bredt seg på grunnplanet i Senterpartiet i saken om returer til Afghanistan.

Partiets innvandringspolitiske talskvinne, Heidi Greni, sa i forrige uke at Senterpartiet ikke er tilhenger av hastig og detaljert politisk styring av den norske returpraksisen.

Partiets parlamentariske leder Marit Arnstad fastslo også at SV-forslaget gikk for langt.

Nå har altså Senterpartiet bestemt seg for en mellomløsning med Arbeiderpartiet. I forslaget går man for å gi enslige asylsbarn mellom 16 og 18 med avslag i perioden oktober og frem til i dag fornyet behandling. Og da i lys av et såkalt sårbarhetskriterium.

SV, KrF og Venstre har alle signalisert støtte til forslaget eller at de vil levere likelydende forslag.

SV går for Ap-forslaget

SVs Lars Haltbrekken sier Ap-forslaget ikke er deres primære standpunkt, som er umiddelbar, midlertidig stans i returer.

De vil likevel støtte Aps forslag.

- Det er ingen tvil om at demonstrasjonene i Trondheim har klart å bevege Ap et skritt i riktig retning. Det er bra, det viser at det nytter. Nå må vi sloss videre, for dette er ikke godt nok, sier Haltbrekken.

Advarer

Høyre og Frp har argumentert kraftig mot forslagene fra SV i forrige uke og Arbeiderpartiet mandag kveld.

- Asylpolitikken er full av dilemma. Det er nettopp derfor det har vært bred politisk tilslutning om et asylsystem hvor fagmyndighetene fatter vedtak i enkeltsaker for å kunne gi opphold til de som har krav på det i henhold til våre folkerettslige forpliktelser, sier Høyres Mari Holm Lønseth.

Hun mener det er avgjørende viktig at man holder fast på fagmyndighetens rolle i asylinstituttet og «ikke politiserer asylsystemet».

- Jeg håper Ap og Sp vil holde fast på en ansvarlig linje hvor det fortsatt er opp til utlendingsmyndighetene å vurdere om asylsøkere har krav på opphold eller ikke. SV legger opp til en uheldig politisering av asylsystemet og undergraver tilliten til fagmyndigheter når de sier de ikke stoler på det uavhengige organet Landinfo, sier Holm Lønseth.

På forsiden nå