106 reinsdyr døde i påkjørsel

Flere reinsdyr døde da de ble påkjørt av tog sør for Mosjøen. Bane Nor hadde forsikret reineieren om at toget skulle kjøre sakte på strekningen.

Saken oppdateres.

Det var Helgelendingen som først omtalte ulykken som skjedde ved Kvalforsbrua mellom Eiterstrøm og Mosjøen på Helgeland.

Denne hendelsen tok livet av flest dyr, men det skal også ha vært reinpåkjørsler både torsdag og fredag. Totalt er 106 dyr døde over tre dager, ifølge NRK.

– Vi som er reineiere har et tett forhold til dyrene våre. Jeg er så arg at jeg nesten blir svimmel, sier reineier Ole Henrik Kappfjell.

– Kontaktet Bane Nor

Reineieren sier at han kontaktet Bane Nor flere ganger og ble forsikret om at toget skulle kjøre sakte forbi strekningen der dyrene oppholdt seg. Toget mottok aldri beskjeden.

Områdedirektør Thor Brækkan i Bane Nor beklager, og sier det nå blir en erstatningsprosess. Brækkan bekrefter at meldingen fra reineier ble lagt inn i systemet, men at den ikke kom fram grunnet en teknisk svikt.

– Da det ble oppdaget at beskjeden hadde forsvunnet, prøvde de å ringe toget. Da var det dessverre for sent, sier Brækkan til NRK.

Til vinterbeite

Reineierne jobber for tiden med å få dyrene sine til Sjåmoen for å skille dem, og for å transportere dem til vinterbeite på kysten.

Vefsn-politiker Carola Karl Urvik (V) reagerer sterkt på hendelsen og krever at lokalpolitikere, ordfører, Mattilsynet og Bane Nor må komme på banen for å drøfte hvordan slike tragedier kan unngås før man har fått et viltgjerde på plass.

På forsiden nå