Flertall for én times daglig fysisk aktivitet i skolen

Først måtte regjeringen kvittere ut en lærernorm den ikke ville ha. Nå kommer det krav om minst én times fysisk aktivitet i skolen hver dag.

Saken oppdateres.

KrF vil støtte et forslag om en ordning som sikrer elever på 1. til 10. trinn minst én time fysisk aktivitet hver dag, innenfor dagens timetall. Dermed vil opposisjonspartiene ha flertall for å be regjeringen fremme en sak om dette for Stortinget.

Det er klart etter at helse- og omsorgskomiteen avga sin innstilling til representantforslaget, som opprinnelig ble fremmet av Senterpartiet.

– Dette innebærer ikke en ekstra kroppsøvingstime om dagen. Dette handler om fysisk aktivitet integrert i andre fag, sier KrF-nestleder Olaug Bollestad.

Hun viser til at KrF i vår fremmet et forslag om mer fysisk aktivitet i skolen og sier det er naturlig å være med når flertallet på Stortinget nå ønsker dette.

Sps Kjersti Toppe håper tiltaket vil gi bedre folkehelse, men også bidra til en mer aktiv skolehverdag og færre skoleleie elever.

– Senterpartiet foreslo en time fysisk aktivitet i skolen allerede i 2003, og debatten har nå vart i nesten 15 år. Derfor er dette en stor dag i Stortinget når vi nå endelig har samlet et flertall for forslaget, sier hun til NTB.

SVs Nicholas Wilkinson jubler etter komitémøtet, som han beskriver som en stor seier for en praktisk og variert skoledag – og for folkehelsen.

– En av de viktige brikkene i SVs heldagsskole kommer nå på plass. Dette er ekstra viktig for gutter med maur i rumpa, sier han.

Regjeringspartiene ville ha en mykere formulering, der det vises til et gjennomsnitt med én time med fysisk aktivitet daglig. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ønsket torsdag ikke å kommentere saken.

KrF sørge nylig for å påtvinge Høyre og Frp en lærernorm de ikke ønsker seg, og nå legges en ny føring for skolen som de helst hadde vært foruten.

– Vi må bare notere oss at et knapt flertall ønsker dette. Av hensyn til lærerrollen mener vi det ville være bedre å innføre dette som et gjennomsnittlig timetall, sier Høyres Sveinung Stensland.

Stensland minner om at saken ennå ikke er votert over i stortingssalen og har ikke gitt opp å få KrF eller andre partier til å endre mening.

Bård Hoksrud (Frp) hadde foretrukket å vente med nye krav til fysisk aktivitet til etter at et forsøksprosjekt for 9. klasse er ferdig neste høst. Han hadde ønsket seg et mer fleksibelt system med en snittberegning.

– Vi er redd for at det blir litt rigid med én time hver dag, sier Hoksrud til NTB.

Han vil ikke ha noen formening om hvilke fag det skal kuttes i når det nye kravet innføres, men mener det må være mulig å kombinere teoretiske fag med fysisk aktivitet.

Bollestad mener det er naturlig å se forlaget i sammenheng med læreplanarbeidet. Hun avviser at forslaget innebærer mer styring av metode i undervisningen og viser til at det alt er gjort forsøk i mange kommuner.

– Det er en del av lærernes profesjonelle skjønn og yrkesutøvelse å velge metoder som bidrar til at elevene når kompetansemålene. Og dette handler altså ikke bare om mer gym: Ikke alle elever trives med konkurransepreget idrettsaktivitet. Skal man øke elevenes motivasjon for å være fysisk aktiv også på fritiden og resten av livet, er det viktig å velge lystbetonte aktiviteter der alle kan oppleve mestring, sier KrF-nestlederen.

På forsiden nå