Antall selvmord redusert med en firedel på én generasjon

I 2016 tok 614 nordmenn sitt eget liv, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet. Antall selvmord er nå 12 per 100.000 innbyggere, mot 16,4 i 1990.

Saken oppdateres.

– Mesteparten av nedgangen siden 1990 skyldes reduksjon i antall selvmord hos menn. Forskjellen mellom kjønnene er blitt mindre, sier overlege Christian Lycke Ellingsen ved Dødsårsaksregisteret, Folkehelseinstituttet.

LES OGSÅ: Slik snakker du med barn og unge om selvmord

Fra 1990 har det vært en nedgang i selvmordsraten for menn fra 25 til 16 per 100.000, hos kvinner fra 9 til rundt 7.

– Selvmord har mange og sammensatte årsaker, og det er vanskelig å peke på en enkelt grunn til nedgangen, understreker overlegen.

Kjønnsforskjeller

– I 1990 var det nesten tre ganger så mange selvmord hos menn som hos kvinner, mens forholdet nå er nær to til én, sier Christian Lycke Ellingsen.

LES OGSÅ: Slik snakker du med barnet ditt om det de sliter med

Blant de 614 selvmordene registrert i 2016 var 418 hos menn og 196 hos kvinner. 57 prosent av dem som tok sitt eget liv var i aldersgruppen 30 til 59 år. Medianen er 47 år. I aldersgruppen under 20 år var det 35 selvmord; 5,7 prosent eller ett av 17 selvmord skjedde blant tenåringer.

– Selv om antallet selvmord var noe høyere i 2015 og 2016 enn foregående år, så kan vi ikke si at dette innebærer en signifikant økning i selvmordsraten. Det vil alltid være noe variasjon fra år til år, og det vi ser er fremdeles innenfor de svingningene vi kan forvente, sier Lycke Ellingsen.

Likt EU-tallene

Gjennomsnittet for de siste ti årene i Norge var 11,5 selvmord per 100.000 mennesker for begge kjønn samlet.

Ifølge Eurostat var den gjennomsnittlige selvmordsraten i EU for årene 2006 til 2014 svært nær det vi har sett i Norge: 11,7 per 100 000, men i EU er selvmordsraten lavere for kvinner (5,1) og høyere for menn (17,8) enn i Norge.

I Norge er det flest selvmord på Østlandet utenom Oslo og Akershus og færrest selvmord på Vestlandet, særlig Sogn og Fjordane.

På forsiden nå