Høyre, Frp og Venstre enige om inkluderingsdugnad

Å få flere i jobb blir en hovedprioritet framover, fastslår partilederne for Høyre, Frp og Venstre – som vil ha partene i arbeidslivet med på dugnad.

Saken oppdateres.

– Vår visjon er et samfunn der alle kan delta. Vi skal senke terskelen for deltakelse i arbeidslivet for personer med nedsatt funksjonsevne, innvandrere og de som har pådratt seg hull i CV-en, sier statsminister og Høyre-leder Erna Solberg.

– Det blir en av de viktigste oppgavene for regjeringen framover, sa Solberg da hun sammen med Frp-leder Siv Jensen og Venstre-leder Trine Skei Grande torsdag presenterte en løypemelding på tredje dag av regjeringsforhandlingene på Jeløya.

De tre partilederne er enige om at flere i arbeid er en forutsetning for et bærekraftig velferdssamfunn. Å sikre velferdsstaten og hindre utenforskap er utpekt som de overordnede målene i forhandlingene.

– Det viktigste vi gjør, er å legge til rette for at alle som kan delta i arbeidslivet, får muligheten til det. Alle som kan jobbe, må jobbe, sier Jensen.

De tre vil nå invitere partene i arbeidslivet til en såkalt inkluderingsdugnad, sammen med sosiale og ideelle entreprenører, for å finne ut hvilke tiltak som skal iverksettes. Samtidig skal det satses videre på lønnstilskudd og arbeidstrening.

– Men vi skal også tenke nytt og større, sier Solberg, som mener det offentlige har et særlig stort ansvar.

– På dette området har offentlig sektor vært dårligst. Det må vi gjøre noe med.

Tall fra arbeidskraftundersøkelsen viser at 43 prosent av dem som har en funksjonshemning, var i jobb i andre kvartal i fjor, en klart lavere andel enn i befolkningen for øvrig. Også i enkelte innvandrergrupper er sysselsettingen lav.

Om tonen i forhandlingene slo Solberg fast at det er «bra stemning og godt humør», mens Siv Jensen skyndte seg å tilføye at forhandlingene også er vanskelige.

– Selv om det er mye vi er enige om, er det også mye vi er uenige om og må diskutere oss fram til, utdypet hun.

Solberg brukte også denne gang sitt mantra om at «ingenting er klart før alt er klart». Men på spørsmål om enkelte saker allerede er kvittert ut, valgte hun en litt annen vri:

– Vi går i sirkel, sa statsministeren.

– Men det går framover, altså, tilføyde Grande.

Den første uka skal alle politikkområdene gjennomgås ett for ett. Runde to, som starter neste uke, skal etter planen være en mer detaljert gjennomgang av områdene, særlig de mer problematiske, som asyl og innvandringspolitikk og miljøavgifter. Andre saker som kan skape trøbbel, er oljeboring i sårbare områder, oljepengebruk og skattenivå.

Det er ikke satt noen frist for regjeringsforhandlingene, som etter planen skal fortsette gjennom helgen og neste uke. Så langt er forhandlingene i rute, får NTB opplyst.

Dersom samtalene lykkes og Venstre trer inn i regjeringen, kan fredag 19. januar bli datoen da de nye statsrådene viser seg på Slottsplassen for første gang.

Ifølge Solberg vil en eventuell regjeringsplattform først og fremst være et uttrykk for hva de tre partiene ønsker å få til.

– Men vi må jo også være realistiske og se hva vi kan få gjennom i Stortinget. Så må vi jo også tro på vår egen overbevisningskraft, sier hun.

Selv om de tre partiene skulle bli enige om en avtale, er regjeringen likevel avhengig av støtte fra KrF for å få flertall i Stortinget.


(©NTB)

På forsiden nå